SYSTEMINTEGRATION

Få ut mer av dina IT-investeringar

I en allt snabbare värld med högre krav på snabbhet, säkerhet och flexibel omställning, är det lätt att misstag begås. Ökad effektivitet och säkrare hantering av all information är ett måste. Därför behöver vårt arbete stöttas av effektiva lösningar där olika IT-system är integrerade med varandra.

 

Hur ska vi hantera all information?

Vi hanterar idag otroligt mycket information som dessutom ändras ofta. Manuell hantering av samma data i flera olika system tar mycket tid i anspråk och är en stor felkälla.
 
Genom att få de olika systemen att kommunicera med varandra så minskar behovet av manuell hantering och enormt mycket tid kan sparas in. Dessutom så minimeras och förhindras misstag då överföring av information mellan systemen sker automatiskt och säkert.
 

Vad är systemintegration?

Flera av våra arbetsuppgifter är redan digitaliserat i olika IT-system. Det kan vara affärssystem, CAD-system, HR-system, dokumenthanteringssystem och verksamhetssystem av alla de slag. Vi på Cadcraft menar dock att nyckeln till verklig digitalisering ligger i just integration.
 
”Systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.”
 /Definering av systemintegration från Wikipedia
 

Effektivisering och säkerställande av gällande underlag

Med integrerade och automatiserade lösningar så vinner ni bland annat följande (beroende på bransch och företag):
 
 • Effektivisering
 • Miniminera manuellt icke värdeskapande arbete
 • Automatisera överföring och uppdatering av produktdata mellan konstruktionsmiljö och affärssystem
 • Automatiskt generera gällande ritningsunderlag i standardformat, PDF, DXF mm
 

Säkerhetsställa information

 • Data uppdateras automatiskt mellan systemen
 • Förbättrat beslutsunderlag, rätt information till rätt person vid rätt tillfälle
 • Produktionsunderlag uppdateras automatisk vid revidering
 

Snabb ROI

Minimerad manuell hantering och rätt data genom processen ger snabb avkastning
 

Lyckad systemintegration

För att lyckas med systemintegration så behövs oftast dessa steg gås igenom:
 
 • Skaffa er en bild över nuläget, både IT-mässigt och processmässigt. Identifiera befintliga flaskhalsar, vad hindrar er från att bli mer effektiva? 
 • Skapa en målbild av ert önskade läge. Vill ni att era flöden ska gå genom en och samma integrationslösning, eller behövs flera lösningar för att klara av specifika krav? 
 • Ledningsfråga! Nyckeln till verklig digitalisering och ökad lönsamhet är systemintegration. Här behöver er företagsledning vara med, förstå samt sponsra detta.  
 • Definiera hur integrationslösningar ska skapas hos er för att tillgodose verksamhetens behov, samt klara av snabb anpassning för framtida krav och förändringar.  
 • Följ löpande upp och utveckla era lösningar för systemintegration. Skapa ett team som får äga området, med fokus på utveckling, underhåll och support. Detta team kan vara en blandning av egen personal samt extern expertis.
 

Verklig digitalisering – få ut mer av dina IT-investeringar

Systemintegration är ett riktigt bra sätt att få ut mer av IT-investeringarna. Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Integration av fristående IT-system har en enorm potential att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden, vilket ger en bättre användarupplevelse och ökad lönsamhet.
 
Cadcraft har lång erfarenhet av att koppla samman system med varandra som behandlar konstruktionsrelaterat data. Våra lösningar för integration bygger på standardiserade mjukvarulösningar som sen anpassas för varje kunds behov.
 
Ser du ett behov av effektivare processer och en säkerställd datahantering i ert företag? 
Varmt välkommen att höra av dig till oss på Cadcraft!
 
Ladda ner Systemintegration whitepaper

Vill du få ökad effektivitet i din verksamhet?

Fyll i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig inom kort.