Tillverkande industri

Det handlar om konkurrenskraft

 

Effektivisera era processer

Sverige har en högt utvecklad tillverkande industri som konkurrerar på en global marknad. Svenska industriföretag har i regel redan genomfört grundläggande förbättringsåtgärder och håller en relativt hög teknisk nivå.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs dock att vi konstant utvecklar vår verksamhet, både gällande hur vi arbetar och hur väl vi tar vara på de möjligheter som modern teknik erbjuder.

Digitalisering i syfte om att skapa långsiktig lönsamhet med hjälp av ökad effektivitet och konkurrenskraft är den enklaste formen av digital hållbarhet. Ofta ger dessa insatser dessutom en positiv miljöpåverkan, som bieffekt.

Om ni som företag redan från början har miljö som en parameter vid sidan av lönsamhet kan samma insats ge betydligt bättre utväxling.

Vilken avdelning på företaget tillhör du?

Vi tror att framgången till effektivare produktutveckling är när alla funktioner och avdelningar i verksamheten arbetar mot samma mål. Därför har vi samlat olika områden inom varje avdelning och plockat fram utmaningar och lösningar för att uppnå maximal konkurrenskraft.

Vi skapar det ni behöver – och vi brinner för att göra det!

 

Workshop hos Cadcraft

Ständig förbättring är ett ledord som många strävar efter. När verksamheten rullar på i full fart, kan det vara svårt att uppmärksamma och agera på förbättringar som skulle öka effektiviteten och frigöra tid till mer värdeskapande arbete. Därför utvecklade vi konceptet Cadcraft Discovery Workshop.

 

Vi skräddarsyr varje workshop och anpassar innehållet efter ditt företags förutsättningar. Vi hjälper er att identifiera och effektivisera arbetsflöden och processer under en kostnadsfri workshop. 

Smart industri

Cadcraft har ca 1700 kunder primärt inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Vi har varit i branschen i över 30 år och det är tydligt för oss att framgång till stor del är en inställningsfråga. De företag som har förbättringsarbete högt på den dagliga agendan är de som växer och är lönsamma.

Tiden då det gick att ”göra som man alltid gjort” är förbi om man vill fortsätta konkurrera med andra som kontinuerligt utmanar sina processer för att hitta ett bättre sätt att arbeta.

Det största hotet är inte att göra fel utan att inte göra någonting alls.

Make anything

Vid sidan av Autodesks vanliga produkter för tillverkande Industri pågår en global revolution inom Do It Yourself” -rörelsen. Autodesks ”Make Anything”-koncept handlar om att tillhandahålla de bästa verktygen för tillverkande industri, men också om att ge vem som helst möjligheten att förverkliga en idé.