DET HANDLAR OM

KONKURRENSKRAFT


TILLVERKANDE INDUSTRI

Sverige har en högt utvecklad tillverkande industri som konkurrerar på en global marknad. Svenska industriföretag har i regel redan genomfört grundläggande förbättringsåtgärder och håller en relativt hög teknisk nivå.
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs dock att vi konstant utvecklar vår verksamhet, både gällande hur vi arbetar och hur väl vi tar vara på de möjligheter som modern teknik erbjuder.

 

VAD KAN VI LÄRA OSS FRÅN BYGGINDUSTRIN?

Inom byggindustrin finns en tydlig uppdelning av företag beroende på vilken grad av digitalisering man uppnått (BIM Level 0 – 3). I många fall finns även krav på att man skall vara på en viss nivå för att få jobba med, eller ens offerera ett projekt. Anledningen är att man som beställare vill kunna säkerställa effektivitet och kvalité i det som levereras. För att vara konkurrenskraftig inom byggindustrin krävs därför att man löpande digitaliserar sin verksamhet för att nå nästa nivå i BIM-trappan.
Samma sak gäller inom tillverkande industri, där vi bland våra kunder kan se liknande uppdelning. Vilken av nivåerna nedan ligger ditt företag på? 

DIGITALISERINGSNIVÅER INOM TILLVERKANDE INDUSTRI

NIVÅ 1

Ett modernt CAD-verktyg och någon form av dokumenthanteringssystem är idag en förutsättning för att driva en fungerande konstruktionsavdelning. Här bygger man sin modell i 3D och skapar ritningsunderlag för produktion. Konstruktionsdata sparas i dokumenthanteringssystemet för att hålla ordning på versioner och säkerhetskopiera data.

 

Produkter och tjänster 

Autodesk Product & Manufacturing Collection 

Autodesk Inventor Grundkurs

NIVÅ 2

Utöver nivå 1 tillkommer en effektiv dokumenterad arbetsmetodik som syftar till att säkerställa kvalitén och att alla konstruktioner skall bli enhetligt uppbyggda (Standardisering), oavsett vem på konstruktionsavdelningen som gjort dem. Då alla konstruktörer arbetar på samma sätt, erhålls bättre redundans då detta gör det möjligt för fler konstruktörer att jobba mot samma konstruktion. För att nå redundans fullt ut krävs dock ett mer avancerat datahanteringssystem där det är lätt att hitta, spåra och återanvända data. 

 

Produkter och tjänster

Autodesk Product & Manufacturing Collection 

Autodesk Vault Workgroup

Inventor uppdateringskurs

NIVÅ 3

Nästa steg (utöver nivå 1 och 2), är att ta vara på potentialen och kraften i den innovationsplattform man har på ett bättre sätt. Produktpaketeringar för konstruktion innehåller idag betydligt mer funktionalitet än grundläggande 3D-CAD och dokumenthantering. Rätt använt kan du bland annat göra följande:    

 

  • Hållfasthetsberäkningar för att minska vikt samtidigt som man säkerställer kvalitén
  • Visualisering och rendering för att skapa bättre beslutsunderlag internt och till kund 
  • 3D scanning för använda befintliga geometrier som utgångspunkt för nya konstruktioner
  • Digital fabrikslayout ger snabbare omställning i produktion och minskar risken för flaskhalsar
  • Modularisering av standardprodukter för att minska konstruktionstid och produktionskostnad
  • Kabeldragning direkt i CAD-modellen möjliggör smartare dragning och ger exakta kabellängder

 

Produkter och tjänster

Autodesk Product & Manufacturing Collection 

Autodesk Vault Professional

Inventor FEM+ utbildning

NIVÅ 4

Mellan nivå 1-3 handlar det till största delen om intern effektivitet (att göra saker rätt) på företagets konstruktionsavdelning. När vi nått en högre intern effektivitet på konstruktionsavdelningen, är det dags att dra nytta av detta för att uppnå en högre extern effektivitet (att göra rätt saker). Ökad extern effektivitet underlättar arbetet för andra avdelningar inom företaget men syftar även till att komma närmare era kunder och bli bättre på att tillgodose deras behov och önskemål.

 

  • Systemintegration

Största potentialen till effektivisering hos tillverkande företag ligger idag oftast i gränssnittet mellan företagets affärskritiska system. Genom att integrera systemen med varandra automatiseras manuella steg samtidigt som man säkerställer att alla har tillgång till rätt information. En systemintegration minimerar därigenom risken att göra inköp och tillverka på felaktigt underlag.    

 

  • Intern produktkonfiguration (Säljkonfiguration)

Webbaserat regelstyrt användarvänligt verktyg på hemsida eller säljarens dator där kunden själv hemma eller tillsammans med säljare kan konfigurera upp produkten så som han/hon vill ha den och direkt se hur deras specifika variant av produkten ser ut och vad den kommer kosta.

 

  • Extern produktkonfiguration 

Lite mer avancerad konfigurator som används av teknisk säljare eller konstruktör då det krävs teknisk expertis för att göra rätt val. Snabbar upp framtagandet av produktionsunderlag och mer avancerat offertunderlag.

VI VILL ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT

Vi är nordens största Autodesk Partner inom tillverkande industri med över 30 år i branschen och vår mission är att öka våra kunders konkurrenskraft. Tillsammans med er identifierar vi flaskhalsar, förbättringspotential och genomför åtgärder som säkerställer att ni har ett bättre utgångsläge än era konkurrenter.

Diskutera dina utmaningar med oss!

Kontakta oss