2D-konstruktion

Skapa design i två dimensioner

Vad innebär 2D-konstruktion?

Att arbeta med 2D-konstruktion handlar om att skapa design i endast två dimensioner vilket innebär att skapa någonting som ni skulle kalla ”platt”. Färdiga ritningar levereras väldigt ofta i 2D, oavsett om de har konstruerats i 2D- eller 3D-system. Trots att det idag finns väl utvecklade och avancerade 3D-system för modellering anser många fortfarande att det är lättare och tydligare att förmedla information i platt 2D-format. 

2D är sedan gammalt

Att arbeta med 2D-konstruktion är absolut ingenting nytt. Från början när all design genomfördes på papper arbetade vi uteslutande med 2D. När de första CAD-systemen introducerades på 80-talet var dessa enarbart för design och 2D-konstruktion. Att förmedla information om 3D-geometri i 2D-format innebär att vi behöver dela upp informationen mellan våra olika dimensioner. Vi arbetar med att presentera olika vyer av vår design som ger oss olika data som tillsammans ger oss den totala information vi behöver. 

Ritlager

När vi arbetar med 2D-konstruktion arbetar vi med linjer. Vi definierar olika linjer som tillsammans bygger upp konstruktionen för vår design. För att särskilja linjerna och för att strukturera, arbetar vi med att översätta olika linjer till olika saker. För detta används ofta olika ritlager, där vi kan arbeta med färgkodning, definiera olika linjetyper och olika linjetjocklekar. 

Kombinera 2D och 3D

Trots att det idag är många som tagit sig ann mer avancerade 3D-program, är 2D-konstruktion fortsatt vanligt förekommande. Många som idag arbetar i 3D väljer ofta att behålla och parallellt fortsätta arbeta med kompletterande 2D-system. Många föredrar att konstruera 2D-underlag i 2D-system och 3D-underlag i 3D-system, men behövs verkligen det?    

Anpassad 2D-konstruktion

Relaterade produkter och utbildningar