3D-konstruktion

Spara pengar, får mer tid över och minska miljöpåverkan

3D-konstruktion

Konstruktion i 3D ger helt andra möjligheter än motsvarande 2D-underlag. Utöver den rent visuella fördelen kan modellen användas till långt mycket mer. Beslut om form, funktion och prestanda kan tas tidigare genom olika analyser till exempel FEM-beräkning, tolerans- och krockanalys, produktionssimulering, rendering och VR. Underlag för instruktioner, montering och reservdelar kan tas fram innan produkten är tillverkad.

Med en fullständig 3D-modell finns metadata lagrad i modellen och denna information kan återanvändas i andra system som till exempel företagets affärssystem. Artikeldata och strukturer kan skapas upp automatiskt utifrån 3D-modellens information. Detta automatiserar manuellt arbete och säkerhetsställer rätt data genom hela processen.

 

Har ni påbörjat er digitaliseringsresa?

På Cadcraft har vi arbetat med digitalisering i 35 år och vi brinner för att hjälpa våra kunder med verksamhetsutveckling och effektivisering. Genom att integrera ert företags affärssystem med Autodesk Vault frigörs tid som kan prioriteras på produktutveckling. På så sätt undviker ni dubbelarbete och minskar risken för felkällor.

Områden inom 3D-konstruktion

Relaterade produkter och utbildningar