Digital Fabrik

Den smarta fabriken

Vad är en digital fabrik?

Kravet på att snabbt kunna planera och ändra fabriker, inför tillverkning av nya produkter, har blivit allt högre. Ett sätt att driva på förändringsarbetet är att bygga modeller och simulera tillverkning samt flöden i den planerade fabriken med hjälp av programvara, redan innan själva bygget sker i verkligheten.

En digital fabrik innebär alltså att maskiner och system är anslutna till varandra i realtid, vilket skapar möjligheten att effektivisera produktionen och dessutom öka konkurrenskraften.

Den fjärde industriella revolutionen

Digital tillverkning, även kallad den ”digitala fabriken”, är djupt rotad i Industry 4.0. Tillgången till större mängder utförliga data och ny kommunikationsteknik mellan system och operatörer gör att smarta fabriker kan åstadkomma en högre grad av automatisering och digitalisering, både i försörjningskedjan och i produktionslinjen. Den industriell tillverkning i en Industry 4.0-miljö gör det möjligt att åstadkomma bättre kvalitet och specialbeställda varor på kortare tid.

 

Läs om Cadcraft spaning: Smart Industri del 1 – Fjärde industriella revolutionen

 

Fabrik kopplat till Internet

Genom att koppla upp fabriken till Internet kan samma maskiner och system ge en ökad output. Det här kan innebära att flaskhalsar kan upptäckas snabbare, exakt kostnadsberäkning och lägre energiförbrukning. Den största utmaningen är att uppkopplingen ska vara snabb och säker.

 

Layouthantering från 2D till 3D

Traditionellt har layouthantering skett i planvy med hjälp av 2D CAD. Denna typ av ritning är ofta full med information som även för en van 2D CAD-användare kan vara en utmaning att hantera.

Trots de uppenbara fördelarna med en 3D CAD-baserad layout har det varit ett problem med att hantera så stora datamängder. Lösningen heter Autodesk Factory Design, den är framtagen för att kombinera det bästa med 2D och 3D. Denna lösning ger oss alltså en layout i 2D, men även en fullt fungerande 3D-miljö där digitala rundvandringar eller krocksimuleringar kan göras. Möjligheten att snabbt kunna offerera kundens egen 2D-ritning och presentera förslaget även i 3D ger en bättre uppfattning om hur det färdiga projektet kommer att se ut och därmed underlätta för ett beslut.

 

Processoptimering

Innan ni investerar i nya maskiner i er fabrik kan ni simulera fram det mest optimala flödet på en 2D DWG i AutoCAD. Ni kan också se vilken maskin eller process som sätter begränsningen för dagens flöde. Detta är viktigt underlag för beslut om ändringar i fabrikslayouten.

 

Skanning och punktmoln

Laserskanning av befintliga lokaler och utrustning är ett smidigt sätt att fånga aktuell information från den nuvarande miljön. Punktmoln kan sedan importeras i Factory Design som referens. Pris på skanning och utrustning har sjunkit, dessutom har handhavandet blivit enklare. Punktmoln ger ett fotoliknande resultat och det går även att mäta, skapa eller placera modeller med hjälp av dessa.

 

 

 

Vill ni komma igång med er digitala fabrik? 

Tveka inte på att kontakta oss!

Håkan Gustafson

Key Account Manager