Beräkning och simulering

Hitta genvägar till smartare och mer avancerade analyser

När används beräkning och simulering?

Genom att använda beräkning och simulering sparas det både tid och pengar samt ger en minskad miljöpåverkan. Simulera era konstruktioner och säkerhetsställ funktion och prestanda i ett tidigt skede innan fysisk produkt är tillverkad. Optimera konstruktionen för lastfall och få en robustare produkt i kombinationen med mindre materialåtgång.

Konstruktionsnära beräkning

Autodesk Inventor möjliggör att direkt i CAD-miljön kunna kontrollera och optimera er konstruktion. Med hjälp av de inbyggda FEM-verktygen säkerhetsställer ni att konstruktionen tål de laster som den kommer att utsättas för. Konstruktörsnära FEM innebär att CAD-modellerna kan förändras allt eftersom med bibehållen koppling till FEM-verktygen. Där är det bara att uppdatera för att sedan kunna analysera igen.

 

Stress Analysis

Stress Analysis ger möjligheten att utsätta parter och sammanställningar för statiska laster. Det är ett linjärt FEM-program som kan kontrollera böjning, stress, ”strain” och egensvängningar med den modala modulen. Programmet kan användas för materialoptimering där modulen bereder parametriska mått, vilka behövs för att stå emot de krafter eller böjningar som en produkt utsätts för. Anses modellen i programmet ha för tunt gods skapar Stress Analysis nya 3D-modeller eller gör om modellen till skalobjekt. Dessutom hjälper programmet till att minska vikten på modellen genom Shape Generator, som föreslår vilka områden materialtjockleken kan minskas.

 

Frame Analysis

Frame Analysis är till för svetsade eller skruvade ramverk. Här arbetar Inventor med 1D-objekt (balkobjekt). Böjning, stress, ”strain” och mycket mer kontrolleras snabbt med hjälp av denna modul.

 

Dynamic Simulation

Dynamic Simulation innebär rörelsesimulering. Här visas information om vilka krafter som behövs för att få produkter att röra sig utefter angivna villkor. Dessutom är det möjligt att återinföra rörelseenergin till den statiska Stress Analysis-modulen.

 

Nastran In-CAD

I Autodesk Inventor finns möjligheten att använda Nastran In-CAD. Nastran In-CAD är ett icke-linjärt FEM-program där exempelvis värme-, knäckning- och utmaningsanalyser kan göras. Till skillnad från ett linjärt FEM-program undersöker Nastran In-CAD inte bara hur produkten ser ut innan kraften läggs på, utan itererar fram formen steg för steg genom att påföra kraften och kontrollera vad som händer med formen. Nastran In-CAD arbetar med olika typer av material medan Stress Analysis enbart jobbar med likformigt material.

 

Relaterade produkter och tjänster