Data Management PDM

Få ordning på er konstruktionsdata

Vad är PDM?

Data management, Product Data Management (PDM) eller produktdatahantering – kärt barn har många namn. Att ha ordning på sin konstruktionsdata är en förutsättning för en välfungerande konstruktionsavdelning. Med rätt system kan ni enkelt spåra, återanvända och hantera er konstruktionsdata för ett effektivare arbetsflöde.

PDM hjälper både design- och ingenjörsteam att organisera sin designdata, hantera dokumentation, spåra revisioner och andra utvecklingsprocesser i ett centralt system. Autodesk Vault är ett PDM-system som hjälper er att ta beslut snabbare, minska på uppgifter som ger låg återbäring och ökar samtidigt samarbetet mellan arbetsgrupperna. Basnivån av Vault ingår i Autodesks produktpaketering ”Product Design & Manufacturing Collection”, tillsammans med ett flertal andra toppverktyg avsett för alla funktioner inom ert team. Som nästa steg finns Vault Professional som adderar ytterligare smart funktionalitet för samarbete och hantering av er konstruktionsdata. 

 

Utnyttja er data

Produktdata som skapas vid produktens konstruktion kan även användas i företagens övriga system för att öka effektivitet och kvaliteten på er data. Att återanvända sin data i företagets affärssystem (ERP-system) eliminerar tidskrävande manuell inmatning och minimerar därmed felkällor.

 

Läs mer om systemintegration här

 

Next level Data Management

Ett annat sätt att effektivisera företagets processer, där utvecklingsavdelningen är involverad, är att addera processer direkt på parten eller produkten. Detta tillhandahåller Autodesk senaste produktpaketering Vault Product Lifecycle Management (Vault PLM) som både innehåller Vault Professional och Fusion Lifecycle. En del av er jobbar troligtvis redan med processer knutna till parter och produkter i Autodesk Vault Professional, men med Vault PLM kan ni ta arbetet till en helt ny nivå och involvera andra avdelningar på företaget.

Relaterade produkter