Design och konstruktion

Konstruktionsfasen sätter ramarna för produktens kostnad och miljöpåverkan

Design och konstruktion

I konstruktionsfasen sätts ramarna för cirka 70% av en produkts kostnad och cirka 80% av en produkts miljöpåverkan. Det är därför kritiskt att som tillverkande företag göra det ni kan för att digitalisera och effektivisera arbetet samt ha kontroll på processerna kring er produkt.

Cadcraft har arbetat med att effektivisera och digitalisera arbetet på konstruktionsavdelningar sedan 1985. Tidigare har vårt arbete primärt handlat om förflytta våra kunder från ritbräda till datorbaserad CAD-konstruktion i AutoCAD, men under de senaste tio åren har det blivit mer fokus på 3D-konstruktion, datahantering och design.

Även om konstruktionsavdelningen är vår hemmaplan, arbetar vi idag med att effektivisera företaget i helhet då den stora förbättringspotentialen sällan finns på respektive avdelning utan i gränssnittet mellan företagets olika öar.

Områden inom design och konstruktion

Arbeta smartare

När ett företag har börjat arbeta med 3D-konstruktion kan ett behov av enhetlighet uppstå. Många konstruktörer är fantastiskt duktiga och ambitiösa, men har ofta ”sitt eget sätt” att bygga upp modeller på. Genom ett standardiserat arbetssätt och moduluppbyggnad kan ni öka kvaliteten och kapaciteten på konstruktionsavdelningen.

Historiskt sett har konstruktionsavdelningens primära syfte varit att skapa tillverkningsunderlag för produktion och i vissa fall offertunderlag till säljavdelningen. Numera är konstruktionsavdelningen allt mer delaktig i fler av företagets processer.

 

Dokumenthantering

Data Management, även kallat Product Data Management (PDM), är en förutsättning för en välfungerande konstruktionsavdelning. Med rätt system kan ni enkelt spåra, återanvända och hantera dokument och konstruktionsdata för ett effektivare arbetsflöde.