CAM

Öka produktiviteten i er CNC-maskin

Varför CAM?

Många förknippar CAM-system som en kostsam lösning och att det tar lång tid att komma igång med en CAD- eller CAM-process. Om ni redan har Product Design and Manufacturing Collection så ingår både Inventor CAM och Fusion 360 utan extra kostnad. Autodesk har dessutom standardiserade postprocessorer som är helt gratis och kan när som helst anpassas till just er CNC-maskin.

Företag som tidigare har programmerat CNC-maskiner direkt i styrsystemet ser nu möjligheten till ett användarvänligt CAM-system för en låg kostnad. Fördelarna är många och utnyttjandegraden av maskinerna ökar då ni kan förbereda och programmera nästa detalj samtidigt som maskinen producerar detaljer. Även säkerheten ökar då CAM-systemet kan optimera verktygslängder och göra kollisionskontroller. Självklart kan skärdata standardiseras och lagras för olika material i en flexibel verktygsdatabas.

Standardisering

Genom att standardisera CAM-beredningen kan ni säkerställa jämnare kvalitet på det ni producerar. Inventor CAM och Fusion 360 använder samma fräs/svarv-strategier i grunden och det är till och med möjligt att fortsätta arbeta i Fusion 360 om ni har gjort en beredning i Inventor CAM. Tillsammans kan vi arbeta fram ett bra processflöde och anpassa programmen efter hur ni vill arbeta.

Det blir viktigare med korta ledtider och tack vare ett tillägg till Fusion 360, Machining Extension, kan ni automatisera hur ni vill bearbeta hål, gängade hål även i olika borr-riktningar. En så hög automationsgrad kunde vi tidigare se i FeatureCAM och nu finns denna möjlighet även i Fusion 360.

 

Vårt erbjudande inom CAM-system

Cadcraft har lång erfarenhet av CAM-system och vi förstår vikten av att ett system inte fungerar förrän den svagaste länken är säkerställd. Vi hjälper er med att utvärdera hur ni kan arbeta med Autodesk CAM-system, utbilda er personal, anpassa frässtrategier och templatefiler samt anpassa postprocessorer ifall standardprocessorerna inte gör ett perfekt jobb från början.

 

 

Är ni intresserade av att öka produktiviteten i er CNC-maskin med hjälp av ett CAM-system?

Tveka inte på att kontakta oss!

 

Patrik Borgenhard

Interim Marketing Manager & Key Account Manager

Relaterade produkter och utbildningar