Konceptmodellering

Snabba metoder vid förändringar i produktutvecklingsprojektet

Vad är konceptmodellering?

I de tidiga faserna av produktutvecklingsprojekt förändras och itereras ofta projekt och då är det viktigt att detta kan ske snabbt och smidigt. För att kunna modellera snabbt i tidiga stadier, och att enkelt kunna göra förändringar, är det många som letar efter metoder som möjliggör detta. Dessa snabba metoder kallar vi för konceptmodellering. Genom att hitta metoder som möjliggör detta blir ni av med de så kallade ”flaskhalsarna” som stoppar upp projektet och hindrar dess framfart. Att ha en fungerande metod ger hastighet och stabilitet i processen som då också blir repeterbar och pålitlig.

Kom igång med Subdivision-modellering

Som ett komplement till traditionell modellering, det som kallas NURBS-modellering, erbjuder vi en snabbare metod: Subdivision-modellering. Det är en välbeprövad metod som länge använts inom spel- och filmbranschen. Denna metod används också alltmer av de flesta fordonstillverkare, då det är den överlägset snabbaste metoden för modellering i de tidiga faserna.

 

Enkelt beskrivet undviks de traditionella begränsningarna med modeller som inte går att förändra eller uppdatera på grund av modellernas historik, och dess beroende mellan olika features i historieträdet. Det finns hela tiden kontinuitet i modellen, vilket skapar möjligheten att flytta eller ändra modellen utan att den faller isär.

Produkter som erbjuder Subdivision-modellering

Bland Autodesks produkter är det flera program som numera har verktyg för SubD-modellering.