VR (Virtual Reality)

Mer än bara underhållning

Vad är VR (Virtual Reality)? 

VR är en förkortning av Virtual Reality (Virtuell Verklighet). Med VR har ni möjlighet att via en dator få en uppfattning om en annan värld än den ni lever i.

Under åren har tekniken utvecklats till att nu vara både tillgänglig och kostnadseffektiv. Vanliga konsumenter har på senare tid fått tillgång till teknik via film, spel och annan underhållning. Detta har bidragit till den snabba teknikutvecklingen.

För att uppleva VR behövs antingen en mobiltelefon, en dator eller spelkonsol och ett par VR-glasögon. En VR- upplevelse kan vara allt från enklare stereopresentation, exempelvis mobiltelefon, till riktiga VR-glasögon.
Glasögonen har inbyggda skärmar och en accelerometer som noterar rörelser vilket i sin tur gör att det möjligt att upptäcka den virtuella miljön. Detta skapar ett virtuellt djup och en 3D-effekt med 360 graders vinkel vilket bidrar till känslan av att befinna sig i en helt annan miljö. Se vår VR-session i Borås här! 

Hårdvaran har blivit så pass bra att den nu har blivit ett framstående arbetsverktyg i många olika branscher. Den kan hantera otroliga mängder information vilket ni kan dra nytta av om ni arbetar med till exempel renderingar, modeller eller avancerade simuleringar. Dessutom kan flera personer befinna sig i en och samma modell samtidigt. Möjligheten att diskutera exempelvis design eller planlösning i realtid blir då möjlig, fastän de geografiska platserna är olika. Resultatet av detta blir både kostnads- och tidseffektivt.

Användningsområden

VR används ofta vid olika sorters utbildningar. Med VR-redskap kan situationer skapas som virtuellt replikerar de moment som utbildningen fokuserar på, vilket både är lättare och mer kostnadseffektivt än riktiga övningar i verkligheten.

För tillverkande företag har också nyttan av VR gjort att fler och fler tar steget in i VR-världen. Några vanliga applikationer är:

  • VR-arbetsmöten och avstämningar – Titta gemensamt på 3D-data för beslutsfattare
  • HMI (Human Machine Interface) – Kommunicera med maskiner och få driftdata från utrustningar och anläggningar.
  • Simuleringar – Utvärdera simuleringar av olika slag
  • Skapa produktkonfiguratorer – Verifiera att en sammansättning av artiklar bildar en korrekt produkt
  • Visualisering – Upplev produkter och miljöer i en virtuell verklighet innan de har skapats

Ett exempel på ett företag som har tagit steget in i VR-världen är IKEA, som har lanserat en app inriktad på virtuell verklighet där kök kan upplevas i 3D. Känslan över hur köket kommer att se ut kan upplevas i kundens egna hem genom att gå runt i köket, öppna lådor och skåp, innan beslutet om att riva ut det gamla köket.

 

VR-session på Boråskontoret

Se när högskoleingenjörer i maskinteknik från Jönköping University testade VR hos oss.

 

Komma igång med VR

Då användningsområdet för VR är stort och varierande föreslår vi på Cadcraft att vi har ett kortare möte där vi går igenom vad det är ni vill uppnå. Därefter kan vi ta ut en ritning och börja skissa på de funktioner och egenskaper som ert VR-projekt ska uppfylla. När ni definierat vad det är ni vill göra är nästa steg att välja mjukvara, hårdvara samt utbildning som passar era val.