Design

Att snabbt hitta rätt i de tidiga faserna av produktutveckling är avgörande för en effektiv utvecklingsprocess.

Design

Redan i konceptfasen avgörs cirka 70 procent av kostnaden och 80 procent av produktens resurs- och miljöpåverkan. Därför ökar idag designfrågorna starkt i betydelse inom tillverkningsindustrin.

Design handlar om så mycket mer än form och utseende. Minst lika viktiga aspekter är funktion och ergonomi, producerbarhet, hållbarhet, liksom identifikation och särskiljning från konkurrenterna. Med snabb konceptmodellering, i programvaror som är helt kompatibla med dina normala konstruktionsverktyg, slår ni vakt om de viktiga första stegen i er produktutveckling. Ni undviker dyrbara missförstånd och förmedlar idéer snabbare, säkrare och bättre till kunder, leverantörer och finansiärer. Genom en satsning på design på rätt nivå för ert företag vinner ni fart, kvalitet och kontroll i utvecklingen av nya produkter – hela vägen från första idé till färdig produkt.

Konceptmodellering och design

Skissa, ändra, förfina, utveckla – hela vägen från första idé till färdiga A-klassificerade ytor. Genom att integrera design i er produktutveckling får ni nya möjligheter att utveckla produkter effektivt som redan från början anpassas till kraven på hållbarhet, producerbarhet och funktionalitet som ställs på marknaden. Era färdiga designmodeller kan direkt användas vidare i konstruktionsprogrammen utan förlust av data.

ProdUktvisualisering

Tydlighet är bästa vägen till snabba affärer! Låt kunden se med egna ögon hur ni planerar den nya produkten eller lösningen. Med snabb och tydlig produktvisualisering får ni en offert värd namnet och ett diskussionsunderlag som genast engagerar kunden. Genom att använda programvaror som är direkt kompatibla med er övriga CAD-miljö är det enkelt att skapa attraktiva visualiseringar och animera, simulera och rendera utifrån de konstruktionsmodeller ni redan har skapat. Effektiva verktyg och strömlinjeformade arbetsflöden gör det smidigt att skapa både enklare och mer komplexa objekt i hög upplösning.

Läs mer om hur ni på ett mer effektivt sätt kan arbeta med design