Eftermarknad

Dokumentation är grunden till effektiv hantering av eftermarknaden. Här gäller det att snabbt få fram underlag för uppdatering.

Eftermarknad

Ordning på dokumentation och versioner liksom serviceinstruktioner och reservdelar, ger en god tillgänglighet och skapar flexibilitet och snabb service till kunden.

CAD-baserad dokumentation

För de flesta produkter krävs idag en omfattande dokumentation. Det handlar om krav från såväl myndigheter som marknad och kunder som måste verifieras på ett säkert och tydligt sätt. Men det behövs också ofta levereras monteringsanvisningar och serviceinstruktioner till kunden. Att ta fram dokumentation ska vara enkelt och bör därför byggas direkt på den data som ditt CAD-program tillhandahåller. Cadcraft hjälper dig skapa system där konstruktionsdata och dokumentation finns tillgängliga på ett enkelt och smidigt sätt

Product Data Management, PDM

Ytterst få utvecklingsingenjörer har valt sitt jobb med tanken att ”det ska bli roligt att administrera ritningar”. Därför ska ett smart och avancerat program ta hand om det arbetet. Product Data Management (PDM) kan ske på många olika nivåer och varje företag bör se över vilka vinster som kan göras genom att denna hantering automatiseras. Cadcraft visar dig hur.

Product Lifecycle Management, PLM

Product Lifecycle Management är ett tvetydigt modeord som enkelt uttryckt innebär att all väsentlig information om en produkt samlas in på ett och samma ställe – allt från konstruktionsritningar till marknadsmaterial, produktionsdata och korrespondens. Detta är vanligtvis ganska utrymmeskrävande men idag finns utmärkta molnbaserade lösningar där du köper det utrymme du behöver. Cadcraft hjälper dig finna metodiken och upplägget som gör din PLM-lösning till ett effektivt, samlat verktyg – anpassat efter dina behov och önskemål!

Cadcraft kan hjälpa dig att få ett grepp om den ofta diversifierade och svåra eftermarknaden

  • Vilka behov finns?
  • Hur kan de bäst tillgodoses?
  • Hur skapar vi den snabbhet och servicenivå som kunden kräver?