IT

Installation, driftsäkerhet och underhållning av er IT-miljö

Installation och driftssäkerhet

Installation och drift av en CAD- och PDM-miljö kan vara utmanande. Hårdvara, operativsystem och rättigheter påverkar och behöver hanteras. Programpaket kan ta tid att installera och automatiska uppdateringar av både mjukvaror och operativsystemet behövs ta hänsyn till.

Säkerställ er drift och installationer av Autodesk-produkter med stöd från Cadcraft, där våra erfarna konsulter hjälper er med planering, installation, konfiguration, test, dokumentation och underhåll.

Planering och samverkan med konstruktion och IT

Er verksamhet är viktig för oss! Det märks på våra konsulter som alltid arbetar nära er som kund för att förstå er verksamhet, er konstruktionsrelaterade IT och på bästa sätt bidra till en bra, säker och effektiv IT-miljö.

CAD och PDM (dokumenthantering) är ofta en kritisk del i våra kunders vardag. Genom ett tätt samarbete med er IT-avdelning kan insatser planeras för minimal påverkan av er dagliga drift och installationer blir mer effektiva. Inför en installation eller uppgradering av befintlig miljö diskuteras det tillsammans med er. Detta för att förekomma eventuella utmaningar med servrar och dess operativsystem, rättigheter, paketering och distribution för klientinstallationer med flera. Vi rekommenderar att en testmiljö sätts upp där era användare verifierar funktionen.

Löpande avstämningar för planering och underhåll ger en stabilare miljö för era användare samt en högre säkerhet för er verksamhet. Vårt arbete baseras på ett samarbetsavtal där bland annat ”Engineering IT Management” ingår. Inom detta ryms både löpande avstämningar, diskussion runt er IT-strategi, planering av servicefönster för gemensamma aktiviteter med IT, verifieringar av backuper, underhåll av systemdokumentation och mycket mer.

Detta proaktiva arbete är viktigt och är mycket uppskattat av våra kunder då det ger ett stort värde i en utvecklad och säker IT-miljö för er produktutveckling och konstruktion. Vi lär känna er verksamhet och kan på så sätt leverera verksamhetsnära lösningar som ökar er konkurrenskraft.

Inventering av IT-miljö

  • Hur ser er befintliga miljö ut idag?
  • Vilka Autodesk-mjukvaror finns installerade hos era klienter?
  • Hur många kontrakt, licenser och användare har ni?
  • Inför en uppgradering, är all hårdvara och operativsystem certifierat för den nya versionen?

Detta är viktiga frågor att ställa sig och att löpande se över. Delvis ur ett användar- och uppgraderingsperspektiv, delvis från ett kostnads- och compliance perspektiv. Vi hjälper er att göra en nulägesanalys för att säkerställa drift och compliance gentemot Autodesks licensregler.

Optimering och test

Vid installation och konfiguration av Autodesk mjukvara hjälper vi er med optimerade inställningar och paket. Detta för att säkerställa funktion vid utrullning, exempelvis med Microsoft Endpoint Configuration Manager (tidigare kallad SCCM, System Center Configuration Manager), samt snabbare installation. Vi rekommenderar att en testfas eller testpilot används när ny mjukvara ska tas i bruk, för att minimera stillestånd.

Utrullning

Vid installation och utrullning till era klienter, görs detta i dialog med er IT-avdelning. Vi kan erbjuda lösningar för smidig utrullning samt stötta er IT med paket för att rullas ut med exempelvis Microsoft Endpoint Configuration Manager. Under en utrullningsfas stöttar vi med snabba justeringar av eventuella utmaningar som dyker upp. I samband med utrullning planerar vi ofta in utbildning för användarna, om detta önskas.

Underhåll och analys

Vi genomför löpande underhåll av er CAD- och PDM-miljö där vi hjälper till med installationsrelaterade frågor, uppdaterar miljön med patchning, servicepacks och drivrutiner. Vi säkerställer att er Autodesk Vault backup fungerar samt kan verifiera och testa återläsning av densamma.

Våra konsulter hjälper er CAD-administratör och IT-avdelning vid frågor gällande användare & licenser, förberedande arbete inför uppgraderingar med flera. Vidare så erbjuder vi stöd och lösningar för att analysera ert nyttjande av licenser för att optimera licensutnyttjandet och stötta ert arbete med att vara ”compliant” gentemot Autodesks licensregler.