Konstruktion

Konstruktionsavdelningen är hjärtat i det tillverkande företaget. Här skapas produkterna, här anpassas de för olika kunder och ändamål och här sker det nytänkande som skapar konkurrenskraft och lönsamhet.

Konstruktion

Utvecklingsingenjörer är ofta nyckelpersoner inom företaget. Det är deras nyfikenhet, idéer och samlade erfarenheter som lägger grunden till nya smartare produkter – produkter som ger framgång både försäljningsmässigt och i produktionen. Trots detta kan det konstateras att många utvecklingsingenjörer idag är fullt sysselsatta med relativt okvalificerade arbetsuppgifter. Alltför många sysslar dagligen med repetitiva eller administrativa uppgifter som sänker arbetslust och kreativitet, samtidigt som viktig kompetens går förlorad i utvecklingsleden.

Med relativt begränsade insatser kan administrationen minimeras och avdelningen kan arbeta smartare. Ny arbetsmetodik, mer modularisering, standardisering och automatisering kan göra en oändlig skillnad och samtidigt frigöra den innovationsförmåga som är så central för ett tillverkande företag. När ingenjörerna får syssla med det de gör allra bäst – utveckla nya produkter och finjustera befintliga – kan företaget snabbt nå sin fulla potential på marknaden och konkurrera på helt nya villkor.

CAD och konstruktion

I tillverkande företag är CAD-systemet centralt. Det är här som produkterna utvecklas och innovationerna tar form, men ett CAD-system kan också fungera på olika sätt och stötta olika sätt att arbeta. Det är viktigt att ni har rätt system med rätt funktionalitet för just ert företag. Cadcraft hjälper er att finna metodiken som gör att ni utnyttjar systemets fulla kapacitet samt skapar de smarta genvägar som ger er extra snabbhet och konkurrenskraft. Dessutom håller vi er kunskap ständigt uppdaterad genom löpande utbildningsinsatser.

Product Data Management, PDM

Ytterst få utvecklingsingenjörer har valt sitt jobb med utgångspunkt i att ”det ska bli roligt att administrera ritningar”. Därför ska ett smart och avancerat program ta hand om det arbetet. Product Data Management (PDM) kan ske på många olika nivåer och varje företag bör se över vilka vinster som kan göras genom att denna hantering automatiseras.

Produktkonfiguration

Varför uppfinna hjulet om och om igen? Med hjälp av produktkonfiguration kan ni snabbt och enkelt anpassa era produkter efter kundens specifika mått, önskemål och krav. Aldrig har det varit enklare att skapa skräddarsydda produkter och aldrig har det gått snabbare eller blivit exaktare vid offerering. Inom Cadcraft har vi jobbat med produktkonfiguration i över 30 år. Vi har både små och stora nöjda kunder som vet att en större investering i en produktkonfigurator snabbt genererar lönsamhet!

Beräkning

Håller vår konstruktion för de krafter som påverkar den? Att räkna på hållfasthet, så kallad FEM-analys, är en förekommande syssla för utvecklingsingenjören. Fler aspekter finns som kan behöva kvalificerade beräkningar när nya produkter tar form, exempelvis termodynamik, strömningar och flöden. Hos Cadcraft får du hjälp med att komma igång med avancerade beräkningsprogram och hitta genvägar till smartare och mer avancerade analyser.

Standardisering

Det är bra att ha 48 varianter av muttrar att välja på men arbetet går snabbare och blir effektivare om det bara finns tio, vilket även är enklare för produktionsavdelningen att lagerhålla. Det är grundtanken bakom standardisering. För att skapa smidiga arbetsflöden, både på konstruktionsavdelningen och i produktionen, krävs att ni har begränsade och relevanta valmöjligheter samt att att komponenter och moduler ständigt är uppdaterade. Cadcraft hjälper er att identifiera möjligheterna med standardisering.

Läs mer om våra områden inom konstruktion