Marknad

Har du rätt marknadsmaterial att tillförse era kunder med? Är materialet relativt enkelt att ta fram och visar det de produktfördelar ni vill lyfta fram?

Marknad

Med enkla komplement till er CAD-miljö kan ni själva producera och löpande uppdatera produktbroschyrer, monteringsanvisningar, tekniska specifikationer och andra typer av informations- och marknadsmaterial som ni behöver för att tillgodose era kunder.

Era 3D-modeller från konstruktionen är det bästa tänkbara underlag när det kommer till att producera material för er marknadsföring. Med hjälp av lätthanterliga, kompatibla programvaror kan ni konvertera era konstruktionsmodeller till vackra illustrationer, pedagogiska sprängskisser och avancerade visualiseringar. Ta vara på möjligheten att skapa väsentliga mervärden baserat på era konstruktionsritningar. 

Produktvisualisering

Med hjälp av programvaror som är direkt kompatibla med er övriga CAD-miljö är det enkelt att skapa attraktiva visualiseringar och animera, simulera och rendera utifrån de konstruktionsmodeller ni redan har skapat. Effektiva verktyg och strömlinjeformade arbetsflöden gör det smidigt att skapa både enklare och mer komplexa objekt i hög upplösning.

CAD-baserad dokumentation

För de flesta produkter idag krävs en omfattande dokumentation. Det handlar om krav från myndigheter, marknad och kunder som måste verifieras på ett säkert och tydligt sätt. Ni behöver även leverera monteringsanvisningar och serviceinstruktioner till kund. Att ta fram dokumentation ska vara enkelt och därför bör dokumentationen bygga direkt på den data som ert CAD-program tillhandahåller.

Cadcraft hjälper er att skapa system där konstruktionsdata och dokumentation finns tillgängliga i enkla och smidiga system.

Läs mer om hur vi kan effektivisera er verksamhet