Produktion

Har ni maximerat er produktion? Har ni kontroll i alla led? Upplever ni många manuella misstag?

Produktion

Att producera är inte okomplicerat. Det är här du får bekräftat om allt har gjorts korrekt i tidigare led och att produktionen för produkten är optimal. Produktion är också en komplex och omfattande verksamhet med många steg vilket i sin tur kan innebära många felkällor. Effektiv produktion kräver kontroll i alla led och en hög grad av automatisering för att undvika manuella misstag.

Planeringsverktyg

Låt Cadcraft ta hand om systemet som styr kundanpassningarna i produktionen. Med utgångspunkt i CAD-ritningarna för en viss kundanpassad order räknar systemet fram NC-koderna som styr fräsar och andra produktionsmaskiner. Säljare och återförsäljare har access och kan själva kontrollera var i produktionen ordern befinner sig och få fram tidsåtgång och leveransdatum. Cadcraft beräknar, bygger och driftar via extern server. Automatiserat, exakt och kundvänligt.

NC-styrning

Automatisering är nyckeln till en produktion med så få felkällor som möjligt. Självklart ska NC-kodningen, som styr fräsar och övriga produktionsmaskiner, genereras direkt från den färdiga konstruktionsritningen. Cadcraft hjälper er skapa såväl enkla som mer omfattande automatiseringar när det gäller NC-styrning.

Standardisering

Det är bra att ha 48 varianter av muttrar att välja på. Men arbetet går fortare och blir effektivare om ni bara har tio, vilket också är enklare för produktionsavdelningen att lagerhålla. Detta är grundtanken bakom standardisering. För att skapa smidiga arbetsflöden, både på konstruktionsavdelningen och i produktionen, krävs att ni har begränsade och relevanta valmöjligheter samt att att komponenter och moduler ständigt är uppdaterade. Cadcraft hjälper er att identifiera möjligheterna med standardisering.

Vårt erbjudande

Vi på Cadcraft kan bidra på många vis även i produktionsledet. Avancerade planeringsverktyg är en viktig insats där Cadcraft tillhandahåller system för mer avancerade kundanpassningar. Systemet håller reda på NC-koderna för den aktuella ordern och tidsåtgång i maskinen för produktionen och leveranstid för ordern. Kvalificerade system för så kallad nestning, där ni kan utnyttja dyrbara material på absolut maximalt vis, är en annan typisk insats vi brukar hjälpa våra kunder med.

Ta chansen att skapa en leveranssäkerhet att vara riktigt stolt över. Maximera er produktion genom att integrera den tätt med övriga led i utvecklingscykeln.