Systemintegration

Få ut mer av era IT-investeringar

Vad är systemintegration?

Flera av våra arbetsuppgifter är redan digitaliserade i olika IT-system. Det kan vara affärssystem, CAD-system, HR-system, CRM-system, dokumenthanteringssystem och verksamhetssystem av alla dess slag. Vi på Cadcraft anser att nyckeln till verklig digitalisering ligger i just integration mellan systemen.

 

I en värld där utvecklingen går i rasade fart med högre krav på snabbhet, säkerhet och flexibel omställning, är det lätt att misstag begås. Ökad effektivitet och säkrare hantering av all information är ett måste. Därför behöver vårt arbete stöttas av effektiva lösningar där olika IT-system mellan företagets avdelningar är integrerade med varandra.

 

Genom att få de olika systemen att kommunicera med varandra minskar behovet av manuell hantering, vilket kan spara enormt mycket tid. Dessutom minimeras och förhindras misstag då överföring av information mellan systemen sker automatiskt och säkert.

 

Vi på Cadcraft har fokuserat på integration utifrån Autodesks Data Management-lösning Vault och Lifecycle Management-lösning Fusion 360 Manage. Dessa system kopplas mot andra system så som affärssystem, molnportaler, kundhanteringssystem, projekthantering etc.

Vår flexibla plattform för integration heter iConnect.

Integration mellan PDM och ERP

systemintegration

Integration mellan PLM och ERP

systemintegration

Smartare dataflöde

På företag finns det ofta ett tydligt fokus inom varje enskild avdelning om att bli effektivare, men tyvärr har ofta gränssnittet mellan företagets olika avdelningar lägre prioritet vilket i slutändan skapar ineffektivitet. Frågor som ni borde ta ställning till är:

  • Hur ta vi emot data i försäljnings- eller orderflödet och hur skickar vi datan vidare?
  • Börjar vi varje nytt steg med att förädla eller återanvända befintlig data, eller börjar vi från noll?
  • Hur mycket tid lägger vi på att manuellt flytta information från ett system till ett annat?
  • Har samtliga alltid tillgång till senaste revision?

Genom att ta vara på den data som skapas i varje led och göra korrekt version lättillgänglig för alla inblandade parter kan onödig administration och missförstånd undvikas.

systemintegration

Verklig digitalisering – få ut mer av era IT-investeringar

Systemintegration är ett riktigt bra sätt att få ut mer av IT-investeringarna. Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Integration av fristående IT-system har enorm potential att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden, vilket ger en bättre användarupplevelse och ökad lönsamhet.
 
Cadcraft har lång erfarenhet av att koppla samman system med varandra som behandlar konstruktionsrelaterat data. Våra lösningar för integration bygger på standardiserade mjukvarulösningar som skräddarsys efter varje kunds enskilda behov.

Hur går man till väga?

För att påbörja ett arbeta med systemintegration, rekommenderar vi att genomföra en Cadcraft Discovery Workshop, där vi tillsammans kartlägger dataflöden och hur en integration kan skapa värde för er. Vilka intressenter av data finns det mellan vilka system och när i flödet ska det ske? Bäraren av data är vanligtvis artiklar när det gäller kommunikation till och från PDM/PLM-systemen.

 

Det är viktigt att bestämma vilken data som ska förflyttas mellan systemen, vilket system som är master för respektive metadata och var initialt artikel/datbäraren skapas. Artikeldata kan genereras från olika system. Typiska produktions- och inköpsrelaterade data är ofta styrda av affärssystem, medan grundläggande information styrs av PDM/PLM systemet, som exempelvis benämning och material.

 

När de övergripande frågorna är satta så bryts frågeställningarna ned:

  • Vem har rätt att skapa nya artiklar?
  • Hur ska datafält mappas?
  • Vilken data är obligatorisk?
  • Ska nomenklaturregler tillämpas?
  • Hur sker uppdatering av data?

Denna typ av information blir sedan basen för den specifikation som styr uppsättningen.

systemintegration

 

Pilotmiljö

För att verifiera och kunna testköra en integration sätts ofta en testmiljö upp. Detta ger förutsättningar för att lugnt och säkert kunna testa flöden av data och justera efter behov. Tester sker med kopior av befintliga data. En stor del av ett projekt blir ofta att städa upp i existerande data för att kunna följa det nya upplägget.

Produktionsmiljö

När miljön är verifierad och data har uppnått en hygiennivå så driftsätts lösningen. Löpande förbättringar och nya önskemål fångas upp.

Vi på Cadcraft har lång erfarenhet av att arbeta med att integrera system och är med er hela vägen. Utöver vår kompetens har vi en unik produkt  som heter iConnect, vars syfte är att underlätta ert integrationsbehov.

 

Ser ni ett behov av effektivare processer och en säkerställd datahantering i ert företag? 

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Cadcraft!

 

Niklas Augustsson

Account Manager

 

Emad Zohrevand

AEC Account Manager

Relaterade produkter och utbildningar