Systemintegration

Få ut mer av era IT-investeringar

Vad är systemintegration?

 

Flera av våra arbetsuppgifter är redan digitaliserade i olika IT-system. Det kan vara affärssystem, CAD-system, HR-system, dokumenthanteringssystem och verksamhetssystem av alla de slag. Vi på Cadcraft anser att nyckeln till verklig digitalisering ligger i just integration mellan systemen.
 
Genom att få de olika systemen att kommunicera med varandra minskar behovet av manuell hantering, vilket kan spara enormt mycket tid. Dessutom minimeras och förhindras misstag då överföring av information mellan systemen sker automatiskt och säkert.

 

I en allt snabbare värld med högre krav på snabbhet, säkerhet och flexibel omställning, är det lätt att misstag begås. Ökad effektivitet och säkrare hantering av all information är ett måste. Därför behöver vårt arbete stöttas av effektiva lösningar där olika IT-system mellan företagets avdelningar är integrerade med varandra.

 

Vi har specifikt fokuserat på integration mellan Autodesks Data Management-lösning Vault och andra system så som affärssystem, produktlivscykelhanteringssystem och andra dataaggregerande lösningar.

Smartare dataflöde

 

På företag finns det ofta ett tydligt fokus inom varje enskild avdelning om att bli effektivare, men tyvärr har ofta gränssnittet mellan företagets olika avdelningar lägre prioritet vilket i slutändan skapar ineffektivitet. Frågor som ni borde ta ställning till är:

 

  • Hur ta vi emot data i försäljnings- eller orderflödet och hur skickar vi datan vidare?
  • Börjar vi varje nytt steg med att förädla eller återanvända befintlig data, eller börjar vi från noll?
  • Hur mycket tid lägger vi på att manuellt flytta information från ett system till ett annat?
  • Har samtliga alltid tillgång till senaste revision?

 

Genom att ta vara på den data som skapas i varje led och göra korrekt version lättillgänglig för alla inblandade parter kan onödig administration och missförstånd undvikas.

 

Verklig digitalisering – få ut mer av era IT-investeringar

 

Systemintegration är ett riktigt bra sätt att få ut mer av IT-investeringarna. Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Integration av fristående IT-system har enorm potential att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden, vilket ger en bättre användarupplevelse och ökad lönsamhet.
 
 
Cadcraft har lång erfarenhet av att koppla samman system med varandra som behandlar konstruktionsrelaterat data. Våra lösningar för integration bygger på standardiserade mjukvarulösningar som skräddarsys efter varje kunds enskilda behov.

 

 

Ser ni ett behov av effektivare processer och en säkerställd datahantering i ert företag? 

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Cadcraft!

 

Niklas Augustsson

Account Manager

Relaterade produkter