Systemintegration med Monitor ERP System

 

Systemintegration med Monitor ERP System

Det finns idag höga krav på snabbhet, säkerhet och flexibel omställning, vilket lätt kan leda till att misstag begås. Ökad effektivitet och säkrare hantering av all information är därför ett måste för alla företag. Effektivitet handlar mycket om att göra rätt från början och att hålla en obruten digital kedja. Minimera reklamationer, inga återtag, inget ”gör om och gör rätt” – det är nyckeln till nöjda kunder och lönsamhet i tillverkande företag. 

I många år har vi på Cadcraft haft ett strategiskt samarbete med Monitor ERP System där vår plattform iConnect har vuxit fram som en viktig del i integration av data från konstruktionsavdelningen in till Monitor. Med iConnect får du ut mer värde ur integrationen, smart beredning av artiklars metadata och BOM-struktur, möjlighet att verifiera och jämföra data. Dessutom är det möjligt att bygga logik och regler för att kunna automatisera arbetsflöden och se till att information hålls uppdaterad. Kopplingen mellan iConnect och Monitor erbjuder ett standardiserat arbetsflöde och standardiserade klienter, såsom Autodesk Vault, fristående XML och API. iConnect är både enkel att konfigurera och underhålla samt går att utökas med tillägg.

 

”Sveriges industri spenderar årligen hundratals miljoner på korrigering av misstag orsakade genom beställning av delar på felaktiga underlag samt manuella felskrivningar”.

Jonas Persson, Business Development på Monitor ERP System

iConnect huvudfunktioner

 • Standardiserad plattform
 • Standardiserade klienter
 • Enkel konfiguration och underhåll
 • Lätt att utöka med tillägg

 

Unikt med iConnect

 • Förbereda konstruktionsdata
  • Verifiera och jämför data
  • Hantera artiklars metadata och BOM-struktur
 • Bygga logik och regler
  • Automatiserade arbetsflöden
   • Lägga till eller uppdatera artiklar och struktur
   • Hantering av bland annat råmaterial och operationer
  • Smart skriptfunktionalitet
 • Produktionsunderlag
  • Koppla PDF, DXF, DWG etc. till artikel

Läs mer om vår plattform iConnect

Typer av integration

Integration till Monitor kan genomföras på olika sätt beroende på vilken mjukvarumiljö och behov du har.

Envägsintegration mellan CAD/PDM (XML) till Monitor

 

 

 

Full integration mellan Autodesk Vault (PDM) och Monitor

 

 
 

Fördelar med systemintegration

Fördelarna med systemintegration blir tydliga genom alla led i företaget. Bara genom att slippa den annars obligatoriska manuella speglingen av produktionsstrukturerna i de olika systemen ger stora fördelar. All manuell hantering är tidsödande, trist och innebär potentiella felkällor – och därmed brister i kvaliteten.

Vinsterna är inte enbart tekniska och ekonomiska, då förståelsen för ett projekt ökar när systemen integreras. Detta är viktigt för att arbetsflödet ska vara effektivt från kundmöte till order, inte minst för att få kunden med sig i planeringen.

 

Läs om hur våra kunder använder iConnect och Monitor