Verksamhetsledning

Var i organisationen finns flaskhalsarna? Vilka åtgärder kan vidtas? Hur kortar vi företagets ledtider mest effektivt?

Verksamhetsledning

Internationalisering. Tuff konkurrens. Ökade marknadskrav. Time to market.

”Tid är pengar” är ett väl förankrat uttryck inom tillverkningsindustrin och ingenstans är diskussionen mer påtaglig än inom företagets verksamhetsledning. Effektivitet och lönsamhet börjar och slutar i processerna. Hos Cadcraft tar vi ett samlat grepp på era processer och hjälper er att analysera hur ni kan utveckla er verksamhet. 

Vi hjälper er att implementera rätt lösning, från start till mål, som ger en god hävstångseffekt och snabb avkastning på era insatser. Våra insatser kan ge er bättre lönsamhet, vassare beslutsunderlag, kortare ledtider och ökade marknadsandelar. Med samma arbetsstyrka kan ni åstadkomma mer om automatisering och integration får frigöra tid för företagets medarbetare att ägna tid åt rätt saker.

Processanalys

Låt oss gemensamt koppla greppet om era processer. Var i organisationen finns era utmaningar? Vilka förändringar kan göras för att bemöta dessa på bästa sätt? Vad kostar det och hur snabbt får ni tillbaka insatsen? Tillsammans med Cadcrafts erfarna ingenjörer och analytiker får ni tillgång till det senaste inom forskning och utveckling avseende effektivitet samt lönsamhet. Ni får värdefull feedback och omvärldsinformation som gör företaget mer effektivt.

Produktvisualisering

Tydlighet är den bästa vägen till snabba affärer! Låt kunden se med egna ögon hur ni planerar den nya produkten eller lösningen. Med snabb och tydlig produktvisualisering får ni en offert värd namnet och ett diskussionsunderlag som genast engagerar kunden.

Produktkonfiguration

Varför uppfinna hjulet om och om igen? Med hjälp av produktkonfiguration kan ni snabbt och lätt anpassa era produkter efter kundens specifika mått, önskemål och krav. Aldrig har det varit enklare att skapa skräddarsydda produkter och aldrig har det gått snabbare eller blivit mer exakt när ni offererar. Inom Cadcraft har vi jobbat med produktkonfiguration i över 30 år. Vi har nöjda kunder. både stora och små, som vet att även en större investering i en produktkonfigurator snabbt ger avkastning!

Systemintegration

Dubbelarbete är processernas största fiende. Manuella och repetitiva uppgifter tar oerhört mycket tid och ger stort utrymme för misstag. Låt därför Cadcraft integrera era mest väsentliga system! Ni registrerar era objekt, artiklar, ritningar eller modeller en enda gång – och får informationen automatiskt integrerade i alla andra viktiga system.

Product Lifecycle Management, PLM

Ur ett ledningsperspektiv är tydliga processer och beslutsvägar viktiga. Ett PLM-system håller koll på varför, hur och av vem beslut har tagits om exempelvis förändring av en befintlig produkt (Change order management) eller framtagning av en ny produkt (NPI – New Product Introduction).

PLM handlar om att säkerställa att nästa avdelning/person i kedjan har den information de behöver för att utföra sitt jobb så effektivt som möjligt.

Cadcraft hjälper er att finna metodiken och upplägget som gör er PLM-lösning till det mest effektiva samlade verktyg baserat på era krav och önskemål.

Läs mer om hur ni kan effektivisera er verksamhet