andritz

Andritz

Cadcraft får allt oftare en rådgivande roll hos kunderna. Önskemålet från många kunder är en expert som på allvar tar steget in över tröskeln och ser på hela behovet när det gäller strategisk CAD- och IT-miljö.

En sådan expert är Patrik Borgenhard, rådgivare på Cadcraft.

 

– Komplexiteten på programvaror och system ökar hela tiden. Det finns ett stort behov av hjälp med att höja blicken och skapa ett sammanhang, säger han.

 

Utmaningarna för producerande företag är många och stora. Globala marknader och kunder kräver en allt högre grad av specialisering. Den som vill vara med i konkurrensen måste dessutom vara extremt effektiv. Med cadprogram som för varje version blir allt mer teknikintensiva och specialiserade, är det många kunder som känner ett behov av övergripande stöd när det gäller utvecklingen av system, metodik och strategier för framtiden.

 

En kund som på detta sätt tagit in Patrik Borgenhard och hans kollegor på Cadcraft innanför tröskeln är Andritz, en världsledande, börsnoterad koncern som bland annat förser världens pappers- och massafabriker med maskiner. Huvudkontoret ligger i Graz i Österrike men företaget har produktionsenheter på 180 orter över hela världen och fler än 17 000 medarbetare. 350 av dessa arbetar på någon av de sex orter i Sverige där företaget är verksamt.

 

Som stor producent av tunga maskindelar har Andritz ett uppenbart behov av en fungerande och helst världsomspännande, gemensam CAD-miljö. För att uppnå det har man skapat en direktrelation på koncernnivå med huvudleverantören Autodesk. I Sverige har Andritz konstruktionsavdelningar bland annat i Karlstad och i Växjö, två enheter som båda stöttas av Cadcraft.

 

– Andritz är stort. Även om Karlstad och Växjö är samordnade genom koncernen har vi inte alls samma utvecklingstekniska utmaningar, konstaterar Mats-Olof Bergström, IT-chef på Andritz i Växjö. – Här i Växjö handlar en stor del av problematiken om metodiken kring stora sammanställningar, medan i Karlstad har mycket svetsad maskinkonstruktion och specialapplikationer i form av hydraulik, maskinnära rördragning.

 

Om Andritz

  • Andritz Group är en global marknadsledare med verksamhet inom papper & massa, vattenkraft, industriell vätskeseparering, stålindustri och produktion av djurfoder och bioenergi.
  • Gruppen har totalt cirka 17 400 medarbetare och produktion på ett 60-tal order världen över.
  • Produktionen inom gruppen är inriktad på de nyckelkomponenter i lösningarna där teknik och kvalitet är avgörande; i övrigt köper man in av underleverantörer delar som sedan används för att bygga och leverera skräddarsydda lösningar för kunderna.
  • Två tredjedelar av Andritz verksamhet bedrivs i Europa och Amerika, med huvudkontor i Graz i Österrike.

 

Tungt för Inventor

Andritz Karlstad arbetar mot pappersbruk i hela världen med att bygga och leverera maskiner för tvätt av pappersmassa. I Karlstad konstrueras delar av dessa maskiner. Komplexiteten är hög och man producerar en rad olika typer av maskindelar beroende på användningsområde. I Växjö är produktionen i stället inriktad på torkanläggningar för cellulosa, även det stora och komplexa maskiner för världsmarknaden som man hinner bygga tre till fem stycken av på ett år – ”en rejäl takt” enligt Mats-Olof Bergström.

 

– Cadcraft är vår specialist för arbetsmetodik i caden, säger han.

 

– De hjälper oss att se till att vi utnyttjar Inventor optimalt, ett måste eftersom vi arbetar med mycket stora sammanställningar med enormt många ingående delar. Det är tungt för Inventor men det går att lösa med hjälp av rätt metodik.

 

Lokal piloter blir centrala system

Det intressanta för Cadcraft, och för Andritz som helhet, är den samordning som kan ske när lokala anpassningar och piloter rullas vidare ut i koncernen. Andritz i Karlstad driver exempelvis ett pilotprojekt med Vault Professional, en programvara som hela koncernen förväntas implementera på sikt.

 

I Växjö har man en lokal cadgrupp som driver metodikfrågorna med Cadcraft som expertstöd; den metodik man skapar här kommer inom kort även att implementeras i Karlstad. Och potential finns även på andra orter i Sverige samt utomlands för lösningarna. – Cadcrafts erfarenhet av andra företag och deras tilllämpningar är värdefulla för oss; de kan jämföra och ge oss del av den erfarenheten, säger Mats-Olof Bergström.

 

– Vi använder dem också vid varje steg vi tar med nya versioner av programmen, just nu har alla våra konstruktörer och även de konsulter vi har inhyrda gått utbildningar hos Cadcraft i nya Inventor och AutoCAD.

 

Avsevärt kortare ledtider

Utöver lokalt stöd till Karlstad och Växjö jobbar Cadcraft också mot en övergripande cadgrupp för svenska Andritz, där fler svenska kontor ingår.

 

– Att arbeta med Cadcraft ger stora vinster. Korta ledtider är skruven vi hela tiden måste skruva på, med Cadcrafts hjälp har vi kortat våra genomloppstider samtidigt som vi skapar bättre underlag för övriga funktioner inom bolaget. En direkt effekt här i Växjö är att vi har kunnat öka ordervolmen rejält med befintlig arbetsstyrka, säger Mats-Olof Bergström.

 

Martina jobbar med allt från cadansvar till leverans

Hon är en av få kvinnor i branschen och brukar sticka ut i mängden när Cadcraft håller kunddagar. Överhuvudtaget gillar hon att sticka ut, Martina Stallgård, som håller en hög profil internt när det gäller metodikutveckling. Att vara en del av en global koncern och få vara involverad i alla delar av verksamheten från försäljning till leverans – det är en del av tjusningen med att arbeta med på konstruktionsavdelningen inom Andritz, säger Martina Stallgård, drivande kraft när det gäller CAD- och metodikutveckling inom Andritz Växjö.

 

– Det är jättestora vinster om man kan få alla att jobba likadant, säger hon. – Jag har legat på om det här sedan jag började på Andritz. Det är viktigt att man kan ta vid där någon annan slutat utan att behöva fundera över hur han eller hon har tänkt eller arbetat. Vi har också ett ständigt flöde av externa konsulter i bolaget, med en manual att hänvisa till kan de snabbare och enklare sätta sig in i hur vi arbetar och man slipper basera instruktionerna på en massa åsikter.

 

Fascinerande värld

Andritz värld är fascinerande, konstaterar Martina Stallgård. Hon får vara delaktig i hela processen från order till leverans, hon är med och kontrollerar tillverkningen liksom när den färdiga maskinen monteras, ”checkas ut” och rullar igång. Projekten kan löpa i flera år och kröns ofta med en längre vistelse hos köparen:

 

– I fjol var jag i Ryssland, i höst ska jag till Brasilien. Jag kommer att vara där i 7-8 veckor i två omgångar. Sammantaget blir det en helhet i arbetet som ger en otroligt spännande inramning.

 

Maskinkonstruktionen som Andritz Växjö bidrar med är dock fortfarande bara en liten del av de mycket omfattande anläggningar som levereras, konstaterar Martina Stallgård.

 

– Vår delprodukt ska passa i helheten. Det är en spännande värld där vi arbetar nära många andra stora företag och leverantörer, säger hon.

 

Bibel ger samordning

Cadcraft är viktiga att ha med på banan för att nå en bättre insikt om möjligheter och lösningar, anser Martina Stallgård:

 

– Man blir lätt väldigt inkörd på sitt eget, det är viktigt att få med sig även hur andra jobbar och hur man skulle kunna jobba. Någon måste hålla i rodret och styra upp hur vi jobbar tillsammans inom bolaget. Med upp till 65 konstruktörer inkopplade samtidigt i projekten, måste man ha ramar och strukturer att hålla sig till om det ska fungera.

 

Varannan vecka dyker Stefan Bergsten, seniorkonsult hos Cadcraft upp hos Andritz i Växjö och slår sig ned med metodikarbetet. En ”Andritz-bibel” håller på att ta form; projektet drivs av Cadcraft men givetvis i ett mycket nära samarbete med, framför allt, Martina Stallgård:

 

– Cadcrafts fokus är ju cadvärlden, som i sig blir alltmer komplex och teknikintensiv. Det är fint att någon som har insikt tittar med Andritzögon på den världen, och visar oss just de nyheter och funktioner som vi kan ha nytta av. Och det som Martina Stallgård och hennes kollegor är intresserade av är kanske inte alltid de häftigaste och flashigaste lösningarna, konstaterar hon med ett självironiskt leende.

 

– Nä, vi gillar plåt och balk… det kan vi riktigt gå loss på.

 

Klicka här för att ladda ner i PDF-format