cflow

Cflow

Cflow Fish Handling AS är ett norskt företag som skräddarsyr fiskehanteringslösningar för fartyg och landbaserade anläggningar inom fiske- och vattenbruksindustrin. Lösningarna är skapade av hög kvalitet och anpassade efter havets hårda klimat, framtagna av ett team bestående av biologer, ingenjörer och konstruktörer. Sedan företaget startade 2002 har de tillhandahållit lösningar för cirka 60 brunnsbåtsprojekt och 600 fiskebåtsprojekt.

Utmaning för Cflow

Clow Fish Handling AS är i en expansionsfas och i samband med detta har de stått inför olika utmaningar som hindrat dem att växa på ett bra sätt. Med stor brist på korrekt BOM samt avsaknad koppling mellan PDM och ERP, var det dagliga arbetet tidskrävande. Många uppgifter, som egentligen kunde automatiseras, utfördes manuellt och samma information skapades om istället för att återanvändas, vilket ledde till hög ineffektivitet i företaget.

Målet för Cflow var att skala upp verksamheten och lägga in viktig data i integrerade IT-system. Detta för att undvika att anställda och isolerade system sitter på olika data och information. För Cflow var det även viktigt att enkelt kunna hitta och återanvända rätt data och minimera arbete som inte skapar värde.

Lösning

Lösningen baserades på Vault Professional och användningen av Item Master. Med Cadcrafts integrationsplattform iConnect kunde Vault kopplas samman med Cflows ERP-system Monitor direkt via API:er. Detta har möjliggjort tvåvägskommunikation vilket har säkerställt att rätt data alltid finns nära till hands. Cadcraft har hjälpt till med att sätta upp och konfigurera systemet för att stötta Cflow i det nya digitaliserade arbetsflödet.

Resultat

Med integrationen mellan Vault Professional och ERP-systemet Monitor har Cflow minimerat den manuella inmatningen av data och gjort det lättare att återanvända befintliga artiklar. Det är nu lättare att lokalisera data och de har även definierat grunddata i varje system. En viktigt del i projektet har inneburit att Clow har tvingats städa upp data i olika system vilket i slutändan är mycket värdefullt för att hålla data relevant och uppdaterat. Ytterligare ett positivt resultat är att de har fått mycket bättre kontroll över BOM, både i PDM och ERP.

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager