markexpo

Markexpo

Markexpo har sedan starten 2015 fokuserat sin verksamhet kring hållbart husbyggande. En viktig aspekt som skiljer företaget från andra husleverantörer är att de inte säljer ett hus i taget. Istället bygger de ekobyar med flera hus som är producerade av ekologiskt hållbara material, samt bygger en intilliggande solcellsanläggning.

Utmaning

Markexpos främsta utmaning handlade om svårigheten att koppla samman alla involverade parter, såsom husleverantör, markleverantörer, el och VVS. De önskade att optimera kommunikationen och processerna kring varje projekt samt att kunna återanvända data för att effektivisera framtida projekt. För att kunna återanvända informationen måste all data in i samma modell.

Lösning

Den ultimata lösningen för Markexpo blev en mix av Autodesk Bim Collaborate, Autodesk Revit och Autodesk Construction Cloud. Med BIM Collaborate kan Markexpo samla in data och kommunikation på ett och samma ställe och med Revit kan de projektera i 3D, vilket tillsammans medför ökad struktur i projekten. Autodesk Construction Cloud gör att samtliga involverade parter kan få tillgång och dela samma husmodell i molnet.

 

 

Resultat

Tack vare Autodesks lösningar och Cadcrafts expertis, sparar Markexpo både tid och pengar samt minimerar risken för felkällor. De behöver enbart göra grundarbetet en gång då de kan återanvända data och information från ett projekt till ett annat vilket effektiviserar hela byggprocessen. Med en bättre planeringen och ett effektivare arbete minskar de även sitt spill i varje husprojekt som i slutändan bidrar till ett grönare husbygge, vilket går hand i hand med Markexpos vision om ett hållbart byggande.

Nästa steg för Markexpo

Det goda samarbetet mellan Markexpo och Cadcraft har medfört att företaget har framtidssäkrat sina arbetsprocesser för en framtid på marknaden. Potentialen finns att fortsatt växa inom Autodesk Construction Cloud och nästa steg är att dra nytta av fler områden inom plattformen.

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Tveka inte på att kontakta Emad!

 

Emad Zorevand

AEC Account Manager