prefence

Preference

Större frihet och fler möjligheter att skapa designade ytor. På Prefence har man tagit steget till ytmodellering i Alias Design och snabbt märkt hur mycket lättare arbetet blivit.

– Nu är det lättare att experimentera och utforska nya idéer. Vi kan enkelt utvärdera de modeller som vi tar fram och det går mycket snabbare än att arbeta med solidmodellering, säger Sofia Malmsten, designer på Prefence.

 

Prefence anpassar transportbilar upp till 3,5 ton för den skandinaviska marknaden och utvecklar tillbehör som skyddar bilen och människorna i den. Det kan handla om skyddsinklädnader på sidor och tak eller komfortväggar som avskärmar lastutrymmet från förarutrymmet. Tidigare utvecklades produkterna i princip bara för att fylla en funktion. Idag är det annorlunda; både design och funktion måste vara tiptop. Kunderna vill att transportbilen ska ha samma komfort som en personbil, och dessutom ska den se bra ut. Exteriöra stylingdetaljer som gör bilen attraktiv har blivit allt viktigare.

 

Ingemar Melin, produktutvecklingsansvarig på Prefence, berättar:

 

– Från början var det mest lastskydd i stål och aluminium men under 90-talet lanserade vi tillbehör av vakuumformad plast. Då fick vi en helt annan frihet att designa våra produkter. Men då kunde vi inte ens föreställa oss den fantastiska frihet som vi fått nu med hjälp av Alias. Tidigare har Prefence arbetat med en mix av solidmodellering, 2D-ritning i AutoCAD, studiebilder i Photoshop och fotografier. När man nu har Inventorsviten, där designprogrammet Alias ingår, kan man arbeta med 3Dmodeller i både designfas och konstruktionsfas. Med data från en inledande 3D-skanning av bilen har arbetssättet effektiviserats avsevärt.

 

Att det blev Cadcraft och Alias är ingen slump. Prefence har tidigare arbetat med andra leverantörer och program men kände att de inte fungerade optimalt. Efter att ha skannat marknadens utbud fastande man för Cadcraft.

 

– Vi fick stort förtroende för Cadcraft, de presenterade Alias och arbetssättet i programmet på ett bra sätt som vi tände på, vi förstod snabbt att det var fördelarna vi sökte. Dessutom hade vi positiva erfarenheter av Cadcraft sedan tidigare, då vi köpte en utbildning hos dem.

 

Mikael Rajaniemi, Cadcrafts specialist på Alias Design, förklarar:

 

– En viktig del av vårt erbjudande är att ge relevant vägledning och hjälpa våra kunder att använda verktyget på rätt sätt. Alias ger egentligen samma frihet som när man jobbar med papper och penna, användaren kan skapa precis den form man önskar.

 

Tidsaspekten är Prefences största utmaning. Ofta vill kunden att arbetet ska vara klart ”igår”. Att korta utvecklingstiderna är en strategisk fråga och det är därför viktigt att jobba med rationella verktyg. Alias och Inventorsviten är ett steg i den riktningen. Programvarorna är helt kompatibla och Prefence kommer i ett nästa steg att börja jobba med programmen helt integrerat. 3D-filen som skapas i Alias kan öppnas direkt i Inventor och kopplingen mellan systemen gör att man kan arbeta samtidigt med design och konstruktion med fördelen att modellerna uppdateras automatiskt.

 

– Det nya arbetssättet kommer att kräva en liten inkörningsperiod, men med Cadcrafts hjälp tror vi att det kommer att gå smidigt. Det är faktiskt bara några månader sedan vi började arbeta i Alias. För den nya integrerade metodiken har vi redan fått en grundutbildning hos Cadcraft och vi räknar med att vara i fas med arbetet redan till hösten, säger Sofia Malmsten.

 

Klicka här för att ladda hem ner i PDF-format

 

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Patrik Johansson

Account Manager