sanna bygg

Sanna Bygg

Sanna Bygg är en helhetsleverantör av hus och hem som både erbjuder arkitekt- och byggnadstjänster. Företaget grundades år 2011 i Jönköping och har idag 20 anställda.

Utmaning för Sanna bygg

En av Sanna Byggs största utmaningar grundade sig i kommunikationssvårigheter med beställaren i samband med förändringar i ett byggprojekt. Ofta har beställaren en idé om vad som ska byggas, men har svårt att beskriva det i ord. Med avsaknad av visuella verktyg var det svårt att kommunicera med involverade parter och därmed svårare att planera projektet. Samtliga ritningar i byggprojekten utfördes på papper, vilket var oerhört tidskrävande, inte lika tillförlitligt och svårare att justera vid ändringar i projektet.

Lösning

För att ta fram en bra lösning hade vi en gemensam workshop där vi tillsammans gick igenom Sanna Byggs arbetsflöden, processer och hur de bedriver projekt. Efter workshopen kunde vi kartlägga behovet och prioritera vad som behövde åtgärdas. Detta resulterade i införandet av Autodesk Revit, som kändes som ett självklart val i syfte om att eliminera fel och omarbetning av data. Vi upptäckte även att det fanns ett behov av att nyttja BIM-data för noggrannare materialinköp och planering av projekt. Sanna Bygg tog nu ett stort steg i sin digitaliseringsresa – från papper till 3D.

 

 

Resultat

Tack vare lösningar från Autodesk, Cadcrafts expertis och engagemang från Sanna Bygg, har de nu en effektivare verksamhet som står sig starkare inför framtiden. 

Det har varit en stor utmaning för Sanna Bygg att ta steget från att rita på papper till att modellera i 3D i Autodesk Revit, men med rätt hjälp och vägledning har resan varit smidig och effektiv. Genom användandet av Revit kan de standardisera arbetsflöden, lättare kommunicera med involverade parter samt genomföra ändringar i projekten vid behov. Sanna Bygg kan numera leverera bättre projekt samtidigt som de sparar tid i varje projektet, vilket ger utrymme för fler uppdrag.

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Tveka inte på att kontakta Emad!

 

Emad Zorevand

AEC Account Manager