svedbergs

Svedbergs

Svedbergs grundades år 1920 och har sedan 1962 tillverkat kvalitetsprodukter för badrum. Idag är företaget marknadsledande i Norden på badrumsmöbler. Produktutveckling, design och produktion sker till stor del på Svedbergs egen anläggning i Dalstorp.

Utmaning för svedbergs

Svedbergs hade tidigare manuella processer från konstruktion till produktion, vilket var både tidskrävande och en källa till fel. Mycket arbete gjordes manuellt på papper, såsom godkännande av underlag inför produktion, både i prototypfas men även i skarp fas. Avdelningen för produktutveckling fick skapa sekundära filer manuellt, både pdf av ritningar men även underlag till produktion. Därefter skulle filerna döpas om och placeras i rätt mappar, vilket var väldigt tidskrävande och var en risk till felkälla.

Lösning

Syftet med projektet var att skapa ett digitalt flöde från produktutveckling till produktion och därigenom försöka minimera manuell hantering. Vi implementerade Autodesk Vault Professional och konfigurerade upp dess systemstöd för att passa in i Svedbergs verksamhet med ett livcykel- och revisionsflöde för digital godkännandeprocess.
Med Vaults jobbprocessor och Cadcrafts egenutvecklade iTools Vault kunde vi även automatisera momenten med skapande av sekundära filer som används i produktion för tillverkning.

 

 

Resultat

Tack vare lösningar från Autodesk, Cadcrafts expertis och engagemang från Svedbergs, har de nu en effektivare verksamhet med bättre integration mellan öarna. 

Med Autodesk Vault Professional har vi lyckats ta bort den manuella godkännandeprocessen och göra den digital. Vi har även säkerställt att revideringar sker kontrollerat och slår igenom hela vägen ut till produktion.
Dessutom har Svedbergs upplevt en ökad nytta med webklienten än vad som tidigare var beräknat.

Numera kan Svedbergs snabbt få upp en 3D-modell för att ihop med slutkund mäta och titta på modellen samt lättare få en förståelse för kundens frågor.

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Tveka inte på att kontakta Patrik!

Patrik Johansson

Account Manager