Svedbergs

Svedbergs designar och tillverkar kompletta badrumsmiljöer, alltifrån lyxbad till handdukskrokar. Företaget säljer, via återförsäljare, bland annat måttanpassade duschar. Dessa kan nu konfigureras direkt på webben.

Utmaning

Kundval och mått skickades tidigare skriftligen till Svedbergs, där ritning togs fram för varje beställning som resulterade i en tidskrävande ”fram och tillbaka”-process. En källa till fel och onödigt långa ledtider.
I ett försök att skapa bättre kundservice, effektivisera beställnings- och tillverkningsprocessen och förbättra slutresultatet beslutade Svedbergs att flytta orderprocessen till webben. Efter några misslyckade försök vände sig företaget till Cadcraft för att hjälpa till med skapandet av Duschstudio, ett webbaserat konfigurationsverktyg som skulle ge kunderna möjlighet att se, konfigurera och beställa produkter exakt, när som helst – var som helst.

Hur Cadcraft löst det med Forge

Cadcraft har arbetat med Forge-plattformen sedan dess beta-release, och Cadcraft-teamet visste erfarenhetsmässigt att Forge API: er skulle vara det mest effektiva sättet att samla in och bearbeta korrekt, konfigurerbar produktdata.
 
svedbergs
Teamet valde att använda Forge Design Automation API för Inventor i kombination med iLogic som ett sätt att samla in och leverera korrekt produktdesigndata och skapa synliga modeller. Kunderna kan välja från ett standardutbud av modeller och produkter, som de sedan kan se i sina webbläsare och anpassa – från form, storlek och material, till mindre detaljer som till exempel vred. Denna konfigurerade data samlas in via Design Automation API. Kundens valda återförsäljare kan sedan komma åt de färdiga produktkonfigurationerna, ladda ner design-PDF:erna och skicka den slutliga beställningen till Svedbergs. Forge Data Management API används för att lagra mallfiler och Webhooks API meddelar användaren när filer är redo för nedladdning.
 
Tack vare det nu standardiserade formatet för de konfigurerade ritningarna som levererats av alla återförsäljare behöver Svedbergs inte längre manuellt skapa anpassade ritningar för varje enskild order. Dessutom elimineras den tidskrävande ”fram och tillbaka”-processen som leder till förseningar i produktion och leverans, fel och kostnader har minimerats. I själva verket har företagets arbete minskats till några få klick eftersom ritningarna kan skickas direkt för tillverkning – vilket resulterar i så mycket som 20% tidsbesparing för intern datahantering.

Vinst

• Lätta konfigurerbara webbaserade produktmodeller ökar ordernoggrannheten.
Minskar kostnaderna och ökar kundengagemanget.
Försäljningen beräknas öka med cirka 10%.
• Standardiserat orderformat eliminerar behovet av manuellt skapande av produktritningar.
• Strömlinjeformad orderprocess kortar ned tiden från kundens val till leverans av produkten.
 
”Forge är utmärkt för att extrahera exakta produktionsdata och ritningar från en front-end konfigurerbar produkt. Det är där Forge är unik – du kan gå hela vägen, från produktkonfiguration till produktion.”
Daniel Marcus, Key Account Manager, Cadcraft
 

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Patrik Johansson

Account Manager