tomal

Tomal

Tomal AB är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning som säljer och producerar kundanpassade doseringsanläggningar inom miljöteknik. Företaget är ett av de ledande i branschen med leveranser både till kommuner och industrier där 70% av leveranserna består av export. Tomals anläggning ligger i Vessigebro, strax utanför Falkenberg.

Utmaning för Tomal

Utmaningar för Tomal har varit att få mer tid till produktveckling och att standardisera produkter för att kunna återanvända moduler på ett smartare sätt. Detta ska i sin tur minimera tid som inte skapar värde för kunden.

Ytterligare en utmaning är att minimera manuell hantering av samma data i olika system. Detta underlättar arbetet för återanvändning av rätt artiklar och moduler. Tomal vill även satsa på att gå från speciallösningar till mer standardiserade lösningar.

Lösning

Lösningen för Tomal har varit att införa IT-stöd som frigör mer tid och underlättar standardisering av både processer och produkter. En koppling har genomförts mellan PDM-systemet Vault Professional och affärssystemet Pyramid för att undvika manuell hantering av samma data. Ett exempel på detta är att projektinformation läses in från Pyramid till Vault för att undvika dubbelinmatning. Nästa steg blir att överföra artiklar från Vault till Pyramid för att underlätta beredning och inköp.

 

 

Vaults ECO, Engineering Change Order, modul har implementerats för att få bättre kontroll över ändringar.

De har infört produktkonfiguration baserad på Inventor iLogic för att konstruktörer snabbt ska kunna projektanpassa moduler och vara säkra på att utgå från rätt underlag.

 

Reslutat

Konstruktörer sparar tid i orderkonstruktion och kan ägna mer tid till rätt saker. Produktionsunderlagen blir mer lika mellan varje projekt. Risken att återanvända fel artiklar har minskat och ändringar kan bättre spåras och fångas upp. Ordning och reda underlättar sökning av information.

Tomal fortsätter sin digitaliseringsresa och vi på Cadcraft är glada över att kunna supporta dem i kommande steg.

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager