trepak

Trepak

Trycket utifrån marknaden ökar oupphörligen på olika sätt och för att möta detta strävar Trepak ständigt efter att effektivisera sina processer.

Trepak International AB utvecklar, bygger, installerar och underhåller fyllnings-maskiner för flytande produkter och kapsyleringslinjer för alla typer av förpackningar. Trepaks lösningar är alltid anpassade efter varje kunds specifika behov. Montering, service och underhåll sker genom företagets egna tekniker. Via partners installerar företaget även maskiner på andra håll i Europa. En stor kund är Tetra Pak, där Trepak utvecklat och levererat kapsylerings-enheter för några av deras senaste förpackningsprodukter.

Utmaningen

En tydlig flaskhals var hanteringen av artiklar mellan konstruktionssystem & affärssystem. Då systemet inte var kopplade innebar det mycket manuellt dubbelarbete för att hantera artikeldata. Detta innebar samtidigt en potentiell felkälla. En annan viktig utmaning var att bättre kunna styra över frisläppandeprocessen och därmed en mer kontrollerad revisionshantering

Lösningen

Dokumenthanteringssystemet Vault Professional (s.k. PDM-system) infördes för att möjliggöra artikelhantering redan i konstruktionsmiljön. Utifrån 3D-CAD modellerna extraheras artikeldata. Denna data lagras i Vault för att sedan vid ett styrt frisläppande automatiskt föras över till affärssystemet Garp. Bryggan mellan konstruktionsmiljön och affärssystemet består av Cadcrafts egenutvecklade produkt iConnect. Införande av lösning drevs i projektform med deltagare från Trepak, Office IT partner och Cadcraft.

Resultatet

Tack vare Vault Professional har Trepak idag bättre ordning och reda på sin konstruktionsdata. Med iConnect minskas den manuella beredningen av artiklar och strukturer i deras affärssystem GARP. I slutändan ger detta mer tid till konstruktions- och innovationsarbete.

Klicka här för att ladda ner i PDF-format  

 

Vill du komma i kontakt med ansvarig säljare?

Daniel Marcus

Key Account Manager