Utbildningar

Vi anser att investera i kompetens är lika viktigt som att investera i mjukvara. Vi erbjuder schemalagda och företagsanpassade utbildningar inom bl.a. design & visualisering, dokumenthantering och konstruktion i 2D och 3D. Genom utbildning hos oss kan vi öka er produktivitet i det dagliga arbetet.