Kurskalender

Här ser du kommande utbildningar hos Cadcraft.

Utbildning KursID Startdatum Slutdatum Ort
Inventor FEM+ 19VT055 2019-02-11 2019-02-13 Borås
Inventor FEM+ 19VT056 2019-02-11 2019-02-13 Göteborg
Inventor FEM+ 19VT057 2019-02-11 2019-02-13 Jönköping
Inventor FEM+ 19VT058 2019-02-11 2019-02-13 Skara
Inventor FEM+ 19VT059 2019-02-11 2019-02-13 Örebro
Inventor FEM+ 19VT060 2019-02-11 2019-02-13 Stockholm
Inventor Grund Del 2 19VT065 2019-02-18 2019-02-20 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT066 2019-02-18 2019-02-20 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT067 2019-02-18 2019-02-20 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT068 2019-02-18 2019-02-20 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT069 2019-02-18 2019-02-20 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT070 2019-02-18 2019-02-20 Stockholm
3ds Max Grundkurs 19VT071 2019-02-18 2019-02-20 Borås
3ds Max Grundkurs 19VT072 2019-02-18 2019-02-20 Göteborg
Fusion 360 19VT073 2019-02-25 2019-02-27 Borås
Fusion 360 19VT074 2019-02-25 2019-02-27 Göteborg
Inventor Komplex Geometri 19VT075 2019-02-25 2019-02-26 Borås
Inventor Komplex Geometri 19VT076 2019-02-25 2019-02-26 Göteborg
AutoCAD Electrical 19VT077 2019-02-25 2019-02-26 Borås
AutoCAD Electrical 19VT078 2019-02-25 2019-02-26 Göteborg
Inventor Kablage 19VT079 2019-02-28 2019-02-28 Borås
Inventor Kablage 19VT080 2019-02-28 2019-02-28 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT081 2019-03-04 2019-03-07 Borås
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT082 2019-03-04 2019-03-07 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT083 2019-03-04 2019-03-07 Jönköping
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT084 2019-03-04 2019-03-07 Skara
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT085 2019-03-04 2019-03-07 Örebro
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT086 2019-03-04 2019-03-07 Stockholm
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT087 2019-03-04 2019-03-05 Borås
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT088 2019-03-04 2019-03-05 Göteborg
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT089 2019-03-04 2019-03-05 Jönköping
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT090 2019-03-04 2019-03-05 Skara
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT091 2019-03-04 2019-03-05 Örebro
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT092 2019-03-04 2019-03-05 Stockholm
Advance Steel Grundkurs 19VT093 2019-03-04 2019-03-07 Borås
Advance Steel Grundkurs 19VT094 2019-03-04 2019-03-07 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT095 2019-03-11 2019-03-13 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT096 2019-03-11 2019-03-13 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT097 2019-03-11 2019-03-13 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT098 2019-03-11 2019-03-13 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT099 2019-03-11 2019-03-13 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT100 2019-03-11 2019-03-13 Stockholm
Inventor Rör och Slangar 19VT101 2019-03-11 2019-03-12 Borås
Inventor Rör och Slangar 19VT102 2019-03-11 2019-03-12 Göteborg
Fusion 360 CAM 19VT061 2019-03-12 2019-03-13 Borås
Fusion 360 CAM 19VT062 2019-03-12 2019-03-13 Göteborg
Inventor HSM CAM 19VT063 2019-03-12 2019-03-13 Borås
Inventor HSM CAM 19VT064 2019-03-12 2019-03-13 Göteborg
Alias Grundkurs Del 1 19VT103 2019-03-12 2019-03-13 Borås
Alias Grundkurs Del 1 19VT104 2019-03-12 2019-03-13 Göteborg
NavisWorks Manage Grundkurs 19VT111 2019-03-18 2019-03-19 Borås
NavisWorks Manage Grundkurs 19VT112 2019-03-18 2019-03-19 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT113 2019-03-18 2019-03-19 Borås
Inventor Snabbkurs 19VT114 2019-03-18 2019-03-19 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT115 2019-03-18 2019-03-19 Jönköping
Inventor Snabbkurs 19VT116 2019-03-18 2019-03-19 Skara
Inventor Snabbkurs 19VT117 2019-03-18 2019-03-19 Örebro
Inventor Snabbkurs 19VT118 2019-03-18 2019-03-19 Stockholm
Alias Grundkurs Del 2 19VT119 2019-03-19 2019-03-20 Borås
Alias Grundkurs Del 2 19VT120 2019-03-19 2019-03-20 Göteborg
ElproCAD Grundkurs 19VT121 2019-03-19 2019-03-20 Borås
ElproCAD Grundkurs 19VT122 2019-03-19 2019-03-20 Göteborg
ElproCAD Grundkurs 19VT123 2019-03-19 2019-03-20 Jönköping
ElproCAD Grundkurs 19VT124 2019-03-19 2019-03-20 Skara
ElproCAD Grundkurs 19VT125 2019-03-19 2019-03-20 Örebro
ElproCAD Grundkurs 19VT126 2019-03-19 2019-03-20 Stockholm
Inventor Plåt 19VT127 2019-03-21 2019-03-21 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT129 2019-03-25 2019-03-27 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT130 2019-03-25 2019-03-27 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT131 2019-03-25 2019-03-27 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT132 2019-03-25 2019-03-27 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT133 2019-03-25 2019-03-27 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT134 2019-03-25 2019-03-27 Stockholm
Plastic Design 19VT135 2019-03-25 2019-03-26 Borås
Plastic Design 19VT136 2019-03-25 2019-03-26 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT137 2019-04-08 2019-04-10 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT138 2019-04-08 2019-04-10 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT139 2019-04-08 2019-04-10 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT140 2019-04-08 2019-04-10 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT141 2019-04-08 2019-04-10 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT142 2019-04-08 2019-04-10 Stockholm
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT143 2019-04-08 2019-04-10 Borås
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT144 2019-04-08 2019-04-10 Göteborg
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT145 2019-04-08 2019-04-10 Jönköping
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT146 2019-04-08 2019-04-10 Skara
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT147 2019-04-08 2019-04-10 Örebro
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT148 2019-04-08 2019-04-10 Stockholm
Inventor iLogic 19VT281 2019-04-10 2019-04-10 Borås
Inventor iLogic 19VT282 2019-04-10 2019-04-10 Göteborg
Revit Rör – Steg 2 19VT149 2019-04-11 2019-04-11 Borås
Revit Rör – Steg 2 19VT150 2019-04-11 2019-04-11 Göteborg
Revit El – Steg 2 19VT151 2019-04-11 2019-04-11 Borås
Revit El – Steg 2 19VT152 2019-04-11 2019-04-11 Göteborg
Revit Trä – Steg 2 19VT153 2019-04-11 2019-04-11 Borås
Revit Trä – Steg 2 19VT154 2019-04-11 2019-04-11 Göteborg
Revit Vent – Steg 2 19VT155 2019-04-11 2019-04-11 Borås
Revit Vent – Steg 2 19VT156 2019-04-11 2019-04-11 Göteborg
Robot Structural Analysis Grundkurs 19VT157 2019-04-15 2019-04-16 Borås
Robot Structural Analysis Grundkurs 19VT158 2019-04-15 2019-04-16 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT159 2019-04-23 2019-04-25 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT160 2019-04-23 2019-04-25 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT161 2019-04-23 2019-04-25 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT162 2019-04-23 2019-04-25 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT163 2019-04-23 2019-04-25 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT164 2019-04-23 2019-04-25 Stockholm
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT165 2019-04-23 2019-04-26 Borås
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT166 2019-04-23 2019-04-26 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT167 2019-04-23 2019-04-26 Jönköping
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT168 2019-04-23 2019-04-26 Skara
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT169 2019-04-23 2019-04-26 Örebro
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT170 2019-04-23 2019-04-26 Stockholm
Fusion 360 CAM 19VT171 2019-04-29 2019-04-30 Borås
Fusion 360 CAM 19VT172 2019-04-29 2019-04-30 Göteborg
Inventor HSM CAM 19VT173 2019-04-29 2019-04-30 Borås
Inventor HSM CAM 19VT174 2019-04-29 2019-04-30 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT175 2019-05-02 2019-05-03 Borås
Inventor Snabbkurs 19VT176 2019-05-02 2019-05-03 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT177 2019-05-02 2019-05-03 Jönköping
Inventor Snabbkurs 19VT178 2019-05-02 2019-05-03 Skara
Inventor Snabbkurs 19VT179 2019-05-02 2019-05-03 Örebro
Inventor Snabbkurs 19VT180 2019-05-02 2019-05-03 Stockholm
Inventor Grundkurs Del 1 19VT181 2019-05-06 2019-05-08 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT182 2019-05-06 2019-05-08 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT183 2019-05-06 2019-05-08 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT184 2019-05-06 2019-05-08 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT185 2019-05-06 2019-05-08 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT186 2019-05-06 2019-05-08 Stockholm
Revit Family Editor – Steg 3 19VT187 2019-05-06 2019-05-07 Borås
Revit Family Editor – Steg 3 19VT188 2019-05-06 2019-05-07 Göteborg
AutoCAD Electrical 19VT189 2019-05-07 2019-05-08 Borås
AutoCAD Electrical 19VT190 2019-05-07 2019-05-08 Göteborg
3ds Max Grundkurs 19VT191 2019-05-13 2019-05-15 Borås
3ds Max Grundkurs 19VT192 2019-05-13 2019-05-15 Göteborg
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT193 2019-05-13 2019-05-14 Borås
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT194 2019-05-13 2019-05-14 Göteborg
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT195 2019-05-13 2019-05-14 Jönköping
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT196 2019-05-13 2019-05-14 Skara
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT197 2019-05-13 2019-05-14 Örebro
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT198 2019-05-13 2019-05-14 Stockholm
ElproCAD Grundkurs 19VT199 2019-05-14 2019-05-15 Borås
ElproCAD Grundkurs 19VT200 2019-05-14 2019-05-15 Göteborg
ElproCAD Grundkurs 19VT201 2019-05-14 2019-05-15 Jönköping
ElproCAD Grundkurs 19VT202 2019-05-14 2019-05-15 Skara
ElproCAD Grundkurs 19VT203 2019-05-14 2019-05-15 Örebro
ElproCAD Grundkurs 19VT204 2019-05-14 2019-05-15 Stockholm
Inventor iLogic 19VT283 2019-05-15 2019-05-15 Borås
Inventor iLogic 19VT284 2019-05-15 2019-05-15 Göteborg
Inventor Kablage 19VT205 2019-05-16 2019-05-16 Borås
Inventor Kablage 19VT206 2019-05-16 2019-05-16 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT207 2019-05-20 2019-05-22 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT208 2019-05-20 2019-05-22 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT209 2019-05-20 2019-05-22 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT210 2019-05-20 2019-05-22 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT211 2019-05-20 2019-05-22 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT212 2019-05-20 2019-05-22 Stockholm
Inventor Plåt 19VT213 2019-05-20 2019-05-20 Borås
Inventor Plåt 19VT214 2019-05-20 2019-05-20 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT215 2019-05-20 2019-05-23 Borås
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT216 2019-05-20 2019-05-23 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT217 2019-05-20 2019-05-23 Jönköping
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT218 2019-05-20 2019-05-23 Skara
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT219 2019-05-20 2019-05-23 Örebro
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT220 2019-05-20 2019-05-23 Stockholm
Inventor Uppdatera 19VT221 2019-05-23 2019-05-23 Borås
Inventor Uppdatera 19VT222 2019-05-23 2019-05-23 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT223 2019-05-23 2019-05-23 Jönköping
Inventor Uppdatera 19VT224 2019-05-23 2019-05-23 Skara
Inventor Uppdatera 19VT225 2019-05-23 2019-05-23 Örebro
Inventor Uppdatera 19VT226 2019-05-23 2019-05-23 Stockholm
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT227 2019-05-27 2019-05-29 Borås
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT228 2019-05-27 2019-05-29 Göteborg
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT229 2019-05-27 2019-05-29 Jönköping
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT230 2019-05-27 2019-05-29 Skara
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT231 2019-05-27 2019-05-29 Örebro
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT232 2019-05-27 2019-05-29 Stockholm
Inventor FEM+ 19VT233 2019-05-27 2019-05-29 Borås
Inventor FEM+ 19VT234 2019-05-27 2019-05-29 Göteborg
Inventor FEM+ 19VT235 2019-05-27 2019-05-29 Jönköping
Inventor FEM+ 19VT236 2019-05-27 2019-05-29 Skara
Inventor FEM+ 19VT237 2019-05-27 2019-05-29 Örebro
Inventor FEM+ 19VT238 2019-05-27 2019-05-29 Stockholm
Inventor Rör och Slangar 19VT239 2019-05-27 2019-05-28 Borås
Inventor Rör och Slangar 19VT240 2019-05-27 2019-05-28 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT241 2019-06-03 2019-06-05 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT242 2019-06-03 2019-06-05 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT243 2019-06-03 2019-06-05 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT244 2019-06-03 2019-06-05 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT245 2019-06-03 2019-06-05 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT246 2019-06-03 2019-06-05 Stockholm
Inventor Komplex Geometri 19VT247 2019-06-03 2019-06-04 Borås
Inventor Komplex Geometri 19VT248 2019-06-03 2019-06-04 Göteborg
Revit Rör – Steg 2 19VT249 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Rör – Steg 2 19VT250 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit El – Steg 2 19VT251 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit El – Steg 2 19VT252 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit Trä – Steg 2 19VT253 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Trä – Steg 2 19VT254 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit Vent – Steg 2 19VT255 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Vent – Steg 2 19VT256 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Inventor Stora Sammanställningar 19VT257 2019-06-10 2019-06-11 Borås
Inventor Stora Sammanställningar 19VT258 2019-06-10 2019-06-11 Göteborg
Vred Design/Pro Grundkurs 19VT259 2019-06-10 2019-06-11 Borås
Vred Design/Pro Grundkurs 19VT260 2019-06-10 2019-06-11 Göteborg
Inventor iLogic 19VT285 2019-06-12 2019-06-12 Borås
Inventor iLogic 19VT286 2019-06-12 2019-06-12 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT261 2019-06-12 2019-06-13 Borås
Inventor Snabbkurs 19VT262 2019-06-12 2019-06-13 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT263 2019-06-12 2019-06-13 Jönköping
Inventor Snabbkurs 19VT264 2019-06-12 2019-06-13 Skara
Inventor Snabbkurs 19VT265 2019-06-12 2019-06-13 Örebro
Inventor Snabbkurs 19VT266 2019-06-12 2019-06-13 Stockholm
Inventor Grund Del 2 19VT267 2019-06-17 2019-06-19 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT268 2019-06-17 2019-06-19 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT269 2019-06-17 2019-06-19 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT270 2019-06-17 2019-06-19 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT271 2019-06-17 2019-06-19 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT272 2019-06-17 2019-06-19 Stockholm
Fusion 360 19VT273 2019-06-17 2019-06-19 Borås
Fusion 360 19VT274 2019-06-17 2019-06-19 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT275 2019-06-20 2019-06-20 Borås
Inventor Uppdatera 19VT276 2019-06-20 2019-06-20 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT277 2019-06-20 2019-06-20 Jönköping
Inventor Uppdatera 19VT278 2019-06-20 2019-06-20 Skara
Inventor Uppdatera 19VT279 2019-06-20 2019-06-20 Örebro
Inventor Uppdatera 19VT280 2019-06-20 2019-06-20 Stockholm

 

Frågor och bokning

Katarina hjälper dig med din bokning och frågor kring utbildningar.

Katarina Espeling

033-20 50 11
utbildning@cadcraft.se