Kurskalender

Här ser du kommande utbildningar hos Cadcraft.

Utbildning KursID Startdatum Slutdatum Ort
Inventor Grund Del 2 19VT159 2019-04-23 2019-04-25 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT160 2019-04-23 2019-04-25 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT161 2019-04-23 2019-04-25 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT162 2019-04-23 2019-04-25 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT163 2019-04-23 2019-04-25 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT164 2019-04-23 2019-04-25 Stockholm
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT165 2019-04-23 2019-04-26 Borås
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT166 2019-04-23 2019-04-26 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT167 2019-04-23 2019-04-26 Jönköping
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT168 2019-04-23 2019-04-26 Skara
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT169 2019-04-23 2019-04-26 Örebro
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT170 2019-04-23 2019-04-26 Stockholm
Fusion 360 CAM 19VT171 2019-04-29 2019-04-30 Borås
Fusion 360 CAM 19VT172 2019-04-29 2019-04-30 Göteborg
Inventor HSM CAM 19VT173 2019-04-29 2019-04-30 Borås
Inventor HSM CAM 19VT174 2019-04-29 2019-04-30 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT175 2019-05-02 2019-05-03 Borås
Inventor Snabbkurs 19VT176 2019-05-02 2019-05-03 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT177 2019-05-02 2019-05-03 Jönköping
Inventor Snabbkurs 19VT178 2019-05-02 2019-05-03 Skara
Inventor Snabbkurs 19VT179 2019-05-02 2019-05-03 Örebro
Inventor Snabbkurs 19VT180 2019-05-02 2019-05-03 Stockholm
Inventor Grundkurs Del 1 19VT181 2019-05-06 2019-05-08 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT182 2019-05-06 2019-05-08 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT183 2019-05-06 2019-05-08 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT184 2019-05-06 2019-05-08 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT185 2019-05-06 2019-05-08 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT186 2019-05-06 2019-05-08 Stockholm
Revit Family Editor – Steg 3 19VT187 2019-05-06 2019-05-07 Borås
Revit Family Editor – Steg 3 19VT188 2019-05-06 2019-05-07 Göteborg
AutoCAD Electrical 19VT189 2019-05-07 2019-05-08 Borås
AutoCAD Electrical 19VT190 2019-05-07 2019-05-08 Göteborg
3ds Max Grundkurs 19VT191 2019-05-13 2019-05-15 Borås
3ds Max Grundkurs 19VT192 2019-05-13 2019-05-15 Göteborg
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT193 2019-05-13 2019-05-14 Borås
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT194 2019-05-13 2019-05-14 Göteborg
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT195 2019-05-13 2019-05-14 Jönköping
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT196 2019-05-13 2019-05-14 Skara
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT197 2019-05-13 2019-05-14 Örebro
Nastran In-CAD Grundkurs 19VT198 2019-05-13 2019-05-14 Stockholm
ElproCAD Grundkurs 19VT199 2019-05-14 2019-05-15 Borås
ElproCAD Grundkurs 19VT200 2019-05-14 2019-05-15 Göteborg
ElproCAD Grundkurs 19VT201 2019-05-14 2019-05-15 Jönköping
ElproCAD Grundkurs 19VT202 2019-05-14 2019-05-15 Skara
ElproCAD Grundkurs 19VT203 2019-05-14 2019-05-15 Örebro
ElproCAD Grundkurs 19VT204 2019-05-14 2019-05-15 Stockholm
Inventor iLogic 19VT283 2019-05-15 2019-05-15 Borås
Inventor iLogic 19VT284 2019-05-15 2019-05-15 Göteborg
Inventor FEM+ 19VT233 2019-05-15 2019-05-17 Borås
Inventor FEM+ 19VT234 2019-05-15 2019-05-17 Göteborg
Inventor FEM+ 19VT235 2019-05-15 2019-05-17 Jönköping
Inventor FEM+ 19VT236 2019-05-15 2019-05-17 Skara
Inventor FEM+ 19VT237 2019-05-15 2019-05-17 Örebro
Inventor FEM+ 19VT238 2019-05-15 2019-05-17 Stockholm
Inventor Kablage 19VT205 2019-05-16 2019-05-16 Borås
Inventor Kablage 19VT206 2019-05-16 2019-05-16 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT207 2019-05-20 2019-05-22 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT208 2019-05-20 2019-05-22 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT209 2019-05-20 2019-05-22 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT210 2019-05-20 2019-05-22 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT211 2019-05-20 2019-05-22 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT212 2019-05-20 2019-05-22 Stockholm
Inventor Plåt 19VT213 2019-05-20 2019-05-20 Borås
Inventor Plåt 19VT214 2019-05-20 2019-05-20 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT215 2019-05-20 2019-05-23 Borås
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT216 2019-05-20 2019-05-23 Göteborg
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT217 2019-05-20 2019-05-23 Jönköping
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT218 2019-05-20 2019-05-23 Skara
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT219 2019-05-20 2019-05-23 Örebro
AutoCAD/LT Grundkurs 19VT220 2019-05-20 2019-05-23 Stockholm
Inventor Uppdatera 19VT221 2019-05-23 2019-05-23 Borås
Inventor Uppdatera 19VT222 2019-05-23 2019-05-23 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT223 2019-05-23 2019-05-23 Jönköping
Inventor Uppdatera 19VT224 2019-05-23 2019-05-23 Skara
Inventor Uppdatera 19VT225 2019-05-23 2019-05-23 Örebro
Inventor Uppdatera 19VT226 2019-05-23 2019-05-23 Stockholm
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT227 2019-05-27 2019-05-29 Borås
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT228 2019-05-27 2019-05-29 Göteborg
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT229 2019-05-27 2019-05-29 Jönköping
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT230 2019-05-27 2019-05-29 Skara
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT231 2019-05-27 2019-05-29 Örebro
Revit AEC Grund – Steg 1 19VT232 2019-05-27 2019-05-29 Stockholm
Inventor Rör och Slangar 19VT239 2019-05-27 2019-05-28 Borås
Inventor Rör och Slangar 19VT240 2019-05-27 2019-05-28 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT241 2019-06-03 2019-06-05 Borås
Inventor Grundkurs Del 1 19VT242 2019-06-03 2019-06-05 Göteborg
Inventor Grundkurs Del 1 19VT243 2019-06-03 2019-06-05 Jönköping
Inventor Grundkurs Del 1 19VT244 2019-06-03 2019-06-05 Skara
Inventor Grundkurs Del 1 19VT245 2019-06-03 2019-06-05 Örebro
Inventor Grundkurs Del 1 19VT246 2019-06-03 2019-06-05 Stockholm
Inventor Komplex Geometri 19VT247 2019-06-03 2019-06-04 Borås
Inventor Komplex Geometri 19VT248 2019-06-03 2019-06-04 Göteborg
Revit Rör – Steg 2 19VT249 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Rör – Steg 2 19VT250 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit El – Steg 2 19VT251 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit El – Steg 2 19VT252 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit Trä – Steg 2 19VT253 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Trä – Steg 2 19VT254 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Revit Vent – Steg 2 19VT255 2019-06-03 2019-06-03 Borås
Revit Vent – Steg 2 19VT256 2019-06-03 2019-06-03 Göteborg
Inventor Stora Sammanställningar 19VT257 2019-06-10 2019-06-11 Borås
Inventor Stora Sammanställningar 19VT258 2019-06-10 2019-06-11 Göteborg
Vred Design/Pro Grundkurs 19VT259 2019-06-10 2019-06-11 Borås
Vred Design/Pro Grundkurs 19VT260 2019-06-10 2019-06-11 Göteborg
Inventor iLogic 19VT285 2019-06-12 2019-06-12 Borås
Inventor iLogic 19VT286 2019-06-12 2019-06-12 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT261 2019-06-12 2019-06-13 Borås
Inventor Snabbkurs 19VT262 2019-06-12 2019-06-13 Göteborg
Inventor Snabbkurs 19VT263 2019-06-12 2019-06-13 Jönköping
Inventor Snabbkurs 19VT264 2019-06-12 2019-06-13 Skara
Inventor Snabbkurs 19VT265 2019-06-12 2019-06-13 Örebro
Inventor Snabbkurs 19VT266 2019-06-12 2019-06-13 Stockholm
Inventor Grund Del 2 19VT267 2019-06-17 2019-06-19 Borås
Inventor Grund Del 2 19VT268 2019-06-17 2019-06-19 Göteborg
Inventor Grund Del 2 19VT269 2019-06-17 2019-06-19 Jönköping
Inventor Grund Del 2 19VT270 2019-06-17 2019-06-19 Skara
Inventor Grund Del 2 19VT271 2019-06-17 2019-06-19 Örebro
Inventor Grund Del 2 19VT272 2019-06-17 2019-06-19 Stockholm
Fusion 360 19VT273 2019-06-17 2019-06-19 Borås
Fusion 360 19VT274 2019-06-17 2019-06-19 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT275 2019-06-20 2019-06-20 Borås
Inventor Uppdatera 19VT276 2019-06-20 2019-06-20 Göteborg
Inventor Uppdatera 19VT277 2019-06-20 2019-06-20 Jönköping
Inventor Uppdatera 19VT278 2019-06-20 2019-06-20 Skara
Inventor Uppdatera 19VT279 2019-06-20 2019-06-20 Örebro
Inventor Uppdatera 19VT280 2019-06-20 2019-06-20 Stockholm

 

Frågor och bokning

Katarina hjälper dig med din bokning och frågor kring utbildningar.

Katarina Espeling

033-20 50 11
utbildning@cadcraft.se