Effektivisera arbetet inom industriellt byggande med hjälp av digitala verktyg

Webinar on-demand

Webinar: Effektivisera arbetet inom industriellt byggande med hjälp av digitala verktyg

 

Missade du webinaret eller vill se det igen? Fyll i formuläret på denna sida så skickar vi ett mail med länken till det inspelade webinaret. 
 
I takt med att befolkningen ökar, ökar även efterfrågan på fler bostäder. Ett sätt att bemöta denna efterfrågan på är att industrialisera husbygget, vilket innebär att effektivisera arbetet och utnyttja resurserna på ett bättre sätt genom att prefabricera byggelement. Med hjälp av digitala verktyg kan ni dessutom ta det industriella byggandet till en helt ny nivå!
 
Detta webinar om industriellt byggande är ämnat för dig som arbetar med att industrialisera ert byggande eller som på annat sätt är intresserad av en byggprocess, mer lik tillverkningsindustrin. I webinaret tog vi upp olika risker som vi återkommande stöter på i samtal med våra kunder och hur vi tillsammans kan bemöta dem. Vi pratade även om de informationsflöden som finns samt hur ni med hjälp av digitala verktyg kan optimera processer och nyttjandet av era resurser. På detta sätt kan ni öka er konkurrenskraft och ta en större plats på marknaden. 
 

industriellt byggande