Systemintegration inom byggnadsindustrin - Del 2

Webinar on-demand

Webinar: Systemintegration inom byggnadsindustrin – Del 2

 

Missade du webinaret eller vill se det igen? Fyll i formuläret på denna sida så skickar vi ett mail med länken till det inspelade webinaret. 

 

Vad krävs för att integrera våra BIM-modeller direkt mot ERP?

I detta uppföljande webinar till Systemintegration inom byggnadsindustrin – Del 1, tar vi diskussionen om systemintegration till ytterligare en nivå. Hannah Ahrens och Thomas Johansson följer upp på den nytta som systemintegration ger med att praktiskt visa hur vår egna integrationsmotor iConnect fungerar.

iConnect är en lösning som bygger på tilläggsmoduler och är dynamiskt konfigurerbar då vi integrerar dina Revit-modeller direkt mot ditt företags affärssystem. I webinaret kommer vi att prata om hur arbetsflödet för iConnect ser ut, vilka förutsättningar som krävs och vad du ska tänka på för att på ett effektivt sätt kunna integrera dina system. Vi kommer diskutera hur du förbereder dina modeller i Revit och vad du redan nu kan börja att tänka på för att på sikt kunna återanvända den värdefulla data som redan har tagits fram i Revit.

 

Systemintegration inom byggnadsindustri – Del 1

Vad kan vi vinna på att integrera våra BIM-modeller direkt mot ERP-system?

Detta första webinar handlar om varför byggnadsindustrin borde bli bättre på att dra nytta av att integrera BIM-modeller direkt med ERP-system. Vi pratar även om fördelar och vinningar som finns att hämta genom systemintegration, såsom effektivare arbetsflöden, färre system att hantera samt större nyttjandegrad av befintlig data, istället för att behöva återskapa eller omarbeta data i flera olika system.     

Till del 1