WEBINAR HOS CADCRAFT

Balansera kvalitet och tillverkningskostnad

Webinar: Balansera kvalitet och tillverkningskostnad!

Torsdagen den 3 december kl. 14:00-14:45

Under det här webinaret kommer vi gå igenom hur du kan balansera kvalitet och tillverkningskostnad genom användning av form- och lägestoleranser samt toleransanalys i Inventor. Vi går igenom hur du kan specificera produktens geometriska krav med hjälp av form och lägestoleranser, både på ritningen och direkt i 3D-modellen enligt MBD-konceptet. Dessutom kommer vi titta på grunderna inom toleransanalys och hur dina toleranser kan optimeras för att säkra din produktkvalitet och samtidigt sänka tillverkningskostnaden. Vi kommer även att visa två nya kraftfulla moduler som kan hjälpa dig med detta – Model Based Definition och Inventor Tolerance Analysis.

På Cadcraft erbjuder vi nu nya utbildningar

Vi erbjuder två kurser där vi undervisar i hur du använder form- och lägestoleranser samt toleransanalyser direkt i Inventor.

  1. Form- och lägestoleranser – Grundkurs
    Här får du förståelse för hur du fångar upp och definierar funktionskrav med hjälp av form- och lägestoleranser och hur dessa entydigt kan kommuniceras till leverantörer.
  2. Toleransanalys – Grundkurs
    Under denna kurs går vi igenom vad toleransanalys innebär och varför du bör göra det. Vi går igenom modulen Inventor Tolerance Analysis och hur du kan använda den för att analysera toleranssättning direkt i Inventor.

Kurser på Cadcraft

Vi anser att investera i kompetens är lika viktigt som att investera i mjukvara! Cadcraft erbjuder schemalagda och företagsanpassade utbildningar inom bl.a. design & visualisering, dokumenthantering och konstruktion i 2D och 3D. Vi har idag utbildningar på flera orter runtom i Sverige.

Vill du utveckla din kompetens inom CAD? Kanske behöver din personal kvalificera sig inom olika områden inom mekanisk eller byggindustrin? Är du designer och vill skapa nya innovationer?
Oavsett kompetensnivå, bransch eller storlek på företag har Cadcraft ett brett utbud av kurser som passar just dig. Klicka här för mer information!