Sheet Metal i Inventor

Webinar på Cadcraft

Webinar: Sheet metal i inventor

Nytt datum! Torsdagen den 29 september kl. 08:30 – 09:00

 

Har du inte möjlighet att delta på uppsatt tillfälle? Inga problem! Anmäl dig till webinaret ändå så skickar vi det inspelade materialet till dig i efterhand. 

 

Vad är sheet metal i Inventor?

Autodesk Inventor erbjuder funktionalitet som förenklar skapande, redigering och dokumentation av digitala prototyper för plåtkomponenter. En plåtdel betraktas ofta som en del tillverkad av en plåt med jämnt tjockt material. Om du designar små föremål är detta material ofta tunt, men i Inventor kan du använda plåtkommandon på alla konstruktioner där materialet är av enhetlig tjocklek. Inom Inventors designmiljö kan en plåtdel visas som en vikt modell eller ett platt mönster. Med plåtkommandon kan du vika ut detaljer och arbeta på en modell i ett tillplattat tillstånd och sedan vika om funktionerna.

I detta webinar kommer Anna att gå igenom möjligheterna med plåtmodulen i Inventor och visa upp praktiska exempel på hur du kan nyttja funktionerna. 

Några delar som hon kommer att lyfta i webinaret är:

  • Sheet Metal Defaults
  • Övergångar
  • Skelettmodellering
  • Solid Body
  • Normal Cut
  • Parameterstyrda modeller
  • iLogic
  • Stansar