Product Lifecycle Management (PLM)

Vad innebär PLM?

Product Lifecycle Management (PLM) innebär att säkerställa att samtliga funktioner i produktkedjan har den information de behöver för att genomföra sitt jobb så effektivt som möjligt. Product Lifecycle Management handlar om hanteringen av den fullständiga livscykeln av en produkt, från idé till färdig produkt och sammankopplar personer, processer, data och system. Enkelt utryckt är PLM kärnpunkten när det kommer till informationsbehov mellan företag och dess samarbetspartners. Det är även ett effektivt verktyg i samband med produktutveckling för att säkerställa kvalitet, rätt information samt funktionalitet. 

 

Med PLM kan ni spåra information kring er produkt och fastställa varför, hur och av vem processen har drivits som exempelvis har lett till beslut om att förändra befintlig produkt (Change Order Management) eller att ta fram en ny produkt (NPI – New Product Introduction).

 

Knyt ihop företagets processer med PLM

På respektive avdelning hos företag finns det vanligtvis verktyg och system för hur den lokala processen hanteras. Dessa verktyg och system kan exempelvis vara Data Management -verktyg för konstruktionsavdelningen, Customer Relationchip Management (CRM)-system för säljavdelningen och projekthanteringssystem för projektledare. I många fall är dessa verktyg och system kompletterade av mail, Excel-filer och rapportbaserade dokument.

 

Önskan om att knyta ihop processerna på företagets respektive avdelningar kommer sällan från en specifik avdelning, men med ett övergripande perspektiv på samtliga avdelningar blir vinsten totalt sett stor om flöden kopplas samman. Tydlig processtyrning för företagets samtliga avdelningar ger mindre utrymme för fel och tidstjuvar i kommunikationen samt ökar bandbredden för företagets huvudfunktioner så som sälj, produktion- och konstruktion. Genom tydlig processtyrning och planering kan arbetet även i större utsträckning genomföras parallellt istället för seriellt vilket kortar ledtider och effektiviserar processer.

 

Med ett rätt uppsatt PLM-system behöver ni inte ett enda papper för att klara ISO 9000 -certifiering och miljöarbetet underlättas då processerna förtydligas för att exempelvis spåra miljöfarliga material. Att investera i ett PLM-system innebär därför en tydlig vinst för företaget i helhet. 

 

Autodesk Fusion 360 Manage och Vault PLM

Autodesk Fusion 360 Manage (tidigare Fusion Lifecycle) är Autodesks Cloud-baserade PLM-verktyg. Jämfört med traditionella och mer avancerade PLM-system som kräver väldigt mycket konfiguration, har Fusion 360 Manage många fördefinierade processflöden som gör det enkelt att komma igång. Autodesk Fusion 360 Manage finns nu även i ett paket tillsammans med Autodesk Vault (Vault PLM).

 

Cadcrafts erbjudande

Med över 35 år inom branschen har vi på Cadcraft under lång tid hjälpt företag att digitalisera och automatisera manuella processer och att ta steget till en mer effektiv produktutveckling. Product Lifecycle Management är ytterligare ett steg i denna riktning. Genom att knyta ihop era processer med rätt strategier och rätt verktyg kan vi tillsammans optimera er produktlivscykel och maximera era vinster.

 

Relaterade produkter och tjänster